Mentörlük kavramının Homeros´un Odysseia Destanı´ndan geldiği bilinir, Destan’da anlatıldığı üzere:

2-1Kral Odysseus harbe giderken oğlunu öğretmen, bilge ve yakın bulduğu güvenilir dostu Mentor´a emanet etmektedir. Mentor, erkek çocuk olan Telemachus´u babasının yokluğunda korumak, ona babalık etmek, yol göstermek ve ona akıl hocalığı yapmak gibi görevlerle onu yetiştirerek geleceğe hazırlamaktadır. Bu şimdiki yol gösterme, koçluk etmek gibi sorumluklar “mentorluk” denen ilişki biçimini günümüze kadar taşınmasını sağlamıştır.

2-2Günümüzde teknoloji, bilgi, üretim adına herşey çok hızlı bir şekilde gelişim içinde seyretmektedir. Bu nedenle hayatı sürekli bir yarış ve mücadele alanı gibi hissediyoruz. Globalleşmeyle birlikte zamansız ve mekansız olarak yaşamak bilginin ulaşılabilir olması, gibi etkenler başarının kriterlerini değiştirmiştir. Her zaman “rakip”lerinizden bir adım önde olmak istiyorsak, ve “gol” atmak istiyorsak; zaman, mekan, para gibi unsurları doğru şekilde kullanmamız gerekmektedir. Tamda bu noktada koç ve mentörler günümüzde yol göstericiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çevremizdeki koşullar çok hızlı gelişmekte ve değişmektedir böylece kaynaklar kıtlaşmaktadır. Dün ile bugünün başarı kriterleri çok farklılık göstermektedir. Anlık kazanılmış başarı sürekliliği desteklenmediği sürece anda kalmaktadır. Değişime ayak uydurmak için artık bugünü değil, geleceği yönetmek gerekmektedir.

2-3Artık hırslı rekabet içine girilen bu dönemde zaman, yönetimi yapılması gereken bir değerdir. Geçmişteki, kalıcı öğrenmenin tek yolu yanlışlardan ders çıkarmak düşüncesi, riskli zaman kaybettiren, bir yöntem olarak geride kalmış bulunmaktadır. Günümüzde bu düşünceyi mentörlük ve koçluk sistemi yıkmış ve yerine yeni bir düzen kurmuştur.

Bir iş koçu işinizin başından sonuna kadar nasıl yol alacağınızı gösterir ve sürece odaklandırır, hırslandırır, motive eder. Eğer doğru mentörle çalışmaya başlarsanız o aynı zamanda sizin bir iş koçunuz olur bu ise size çift yönlü etki eder. Eğer doğru bir koçu seçerseniz, her zaman değişik amaçlar için bir mentör olarak size yol gösterici olur.

2-4İş koçu, size gittiğiniz yolda kendinizi nasıl kontrol edeceğinizi, öğrenme yeteneklerinizin nasıl geliştiğini söyler. Koçluk eğitimi için ayrılan süreyi ise hiç gözünüzde büyütmemek gerekiyor. Çünkü kendinize yatırım yapmak için ayırdığınız bu süre sizin hayat boyu yapacağınız yanlışları örnek olaylar şeklinde deneyimlenmiş ve kısaltılmış halidir.

Bu süreci biraz açıklayalım: Mentör veya koçlar birinci önemlilik sırasına önce sorunları araştırdıkları konsültasyon kısmını yer verirler, bunu derin olarak ayrıntılarıyla yapılması gerekmektedir. Bu süreç karşılıklı tanışma ve güven kazanma getirisi de sağlar ki bu durum çalışmanın verimliliği için gereklidir. Çalışmanın ikinci kısmında ise çalışanın amaçları, varmak istediği nokta, arzu ve tutkuları doğrultusunda ulaşmak istediği hedefin keşfedilmesidir.

2-5Şuan bulunulan yer ile varılmak istenen yer arasında birçok fırsatlar bulmaya çalışılır. Güçlü ve zayıf yönlerin keşfedilmesi sağlanır. Hayalleri doğrultusunda en kararlı halde ulaşmak istenen doruk belirlenir. Bu süreçte çıkan zorlukların nasıl fırsata dönüşeceği tetkik edilir. Bu süreçte bize etki eden dört ana etmen vardır; fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yönlerimiz. Mentörler her bir unsuru amaçlarınıza ulaşacak şekilde yön verir, nasıl hizmet etmesi gerektiği konusunda size yol gösterir. Tabi bu süreçte etkisini olumlu yönde hissetmeniz gereken özel yaşamınıza dahil sizin herşeyinizi yakından gözlemler.

Mentör bu gelişen çağa ayak uydurmanızı ve bu gelişen süreçte hayatta sizin en çok neyi istediğinizi keşfeder. Sizin güveniniz, istikrarınız ve engellemeler sırasında yanınızda hep yol göstericidir.