6-1İnsanların çalışmalarındaki davranışlarında sosyo - kültürel edinimler etkili olmaktadır. Bu kapsamda yaşlar, alışkanlıklar, kültürel çevre, teknoloji düzeyi, beklentiler gibi birçok etki bizim davranışlarımızın içeriğini oluşturmaktadır. Tarihlere göre kuşakları incelersek; 1925-1946 yılları arasında doğanlar “Gelenekseller”, 1946-1963 yılları arasında doğanlar “Baby Boomers”, 1963-1981 arasında doğanlar X Jenerasyonu olarak literatürde yerini almaktadır. Beklentilerde her kuşağa göre değişkenlik göstermektedir. İş dünyasında şu anda X jenerasyonu iş gücünün yarısından fazlasında yer almaktadır. Son olarak iş dünyasına giriş yapanlar olarak Y kuşağının özelliklerini inceleyecek olursak. 1981-2000 yılları arası doğmuş olanlardır. Bu şekilde adlandırılmalarının nedeni ise sorgulayan yapılarından dolayı İngilizce “Why” kelimesinden almış olmasıdır. Y kuşağıyla çalışırken uzlaşabilmek adına özelliklerini yakından inceleyelim; objektif olabilmek için olumsuz ve olumlu yönlerini inceleyelim;

6-2

 • Büyüme sürecinde ileri teknoloji sayesinde yeterli olandan da fazla sayıda seçme şansları var,

 • Araştırmalarına çabuk ulaşacak şekilde alternatif bilgi kanalları var,

 • Yaratıcı düşünüp; tekdüzelik, rutinlik, spontanlık gibi kelimeleri sıkıcı buluyorlar,

 • Her şey her istenildiği anda önlerine sunulduğu için, sabırsızca istedikleri anda ulaşmak istiyorlar sabırsız davranmaya eğilimliler,6-3

 • Ben merkezci tutum içindeler, takım çalışmasına yatkın değiller, çalıştıkları yere bağlılık gibi bir istekleri olmadığı için, kısa sürede çok fazla değişik işler yapmak istiyorlar .

 • Kendilerine yüksek güven duyuyorlar, kurum kültürünü önemsemiyorlar, kendi menfaat ve kariyer hedeflerini şirketin vizyon ve misyonu potasında eritemedikleri için çabuk sıkılıyorlar, bir anda çalıştıkları yerde yüksek pozisyonlara gelmek istiyorlar,

 • Üretmekten çok tüketmeye meyilliler, İstemekten çekinmeyip, şirketin verdiği olanaklardan daha fazlasını istiyorlar

 • Aileler tarafından her istedikleri yerine getirilerek büyütüldükleri için para kazanmanın zor olması, iş hayatına tutunma süreleri gibi konuları hiçe sayıp kısa zamanda iş bulabileceklerini düşünüyorlar.

 • Özgürlüklerine düşkün oldukları için sadece rutin olarak tam zamanlı çalışmaktansa, evden desteklenen işleri ve yarı zamanlı ama kendilerine zaman ayırabilecekleri işleri tercih ediyorlar.

6-4

Y Kuşağıyla çalışmanın olumlu yönleri

 • Esnek olmalarından kaynaklanan yeni durumlara kolay uyum sağlamaları,

 • İyi eğitilmiş ve ne istediklerini biliyor olmaları,

 • Çevresiyle olan bitenle ve teknolojiyle yüksek farkındalık içinde olmaları,

 • Gelişime açık olmaları,

 • Kendi kapasitelerinin farkında olmaları,

 • Anında alternatif fikirler üretebilecek “düşünsel reflekslere” sahip olmaları.6-5

Y kuşağının olumlu yada olumsuz yönlerini bu şekilde sınıflandırabiliriz. Şirketlerde Y kuşağının bu özellikleri dikkate alınarak tekrar yapılandırılması onları etkin ve verimli bir şekilde şirket bünyesinde nasıl değerlendireceğimizi bize gösterir. Önceden niçin, neden sorularına basmakalıp cevaplar Y kuşağını tatmin etmez sorgulayıcı tavırları devam eder, bunu şirket için bir fırsat olarak nitelendirebiliriz bu sorulara mantıklı ve akla yatkın cevaplar vermek, bulunamadığı takdirde de durup gerçekten sistemi sorgulamak bizi yeniden yapılanmaya götürür. Yalnız bu durumda dikkat edeceğimiz bir durum prosedürlere çok fazla bağlı kalmadan değişimin hızlı olması gerekir, Y kuşağının sıkılma özelliği de bu konuda bizi tetikleyecektir. Yeni yapılanma, eski düzeni kabul eden çalışanlar tarafından muhakkak eleştiri yağmuruna tutulacaktır, Y kuşağının eleştiri kabul etmez ve ben bilirim düşüncesi biraz işimizi zorlasa da, alınacak motivasyon ve destek eğitimleri ile de bunun üstesinden gelinebilir.

6-6Y kuşağı üzerinde bu kadar çok durulmasının ve önem teşkil etmesinin nedeni gelecek 15-20 yılın belirleyicileri olmalarıdır. Bu nedenle tüm şirketler kurumsal dönüşümlerin temelini oluşturarak bu kuşağı yakından takip ediyor.
Toplumsal açıdan değerlendirecek olursak, her olaya sorgulayıcı bir şekilde yaklaşımları mevcut olduğu için, bir şeyi ezbere kabul etmeleri mümkün olmayan bu jenerasyon muhakkak sizin verdiğiniz bilgileri sizlere bile sorgulatacak kadar değişik bir bakış açısıyla size geri dönüşte bulunacaklardır.! Karşımızda sorgulayan ve sorgulatan bir nesil var.!

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

6-7