9-1Geleceğin lider kuruluşları, geleceğin liderlerini bugünden yetiştirenler olacaktır. Ancak çalışanların tercih edeceği bir isletme olmak da kolay değildir. Yetenekli çalışanları bünyesinde toplayıp geleceğin liderlerini yetiştirmek isteyen işletmeler, öncelikle ise alım sürecinde gelişmeye açık, hedefleri olan kişileri tespit etmeli, onları doğru yönlendirerek motive etmeli, sürekli geri bildirim sağlamalı, gelişmeleri için fırsatlar yaratmalıdır.Liderlik etmek öncelikle insanın kendine iyi liderlik etmesiyle başlamaktadır, ardından izleyicileri gelmektedir. Bu sebeple lider önce kendini geliştirmeli daha sonra uygun insanları seçerek, onlarla çalışmalı ve yeni liderler yetiştirmelidir. Lider sahip olduğu empati özelliğiyle kendini personelinin yerine koyarak onların durumunu anlayabilmeli ve çalışanlardan en etkin şekilde faydalanabilmelidir.empati, liderde empati

Rehberlik sırasında liderin karşılaşabileceği en büyük sorunlardan birisi isini sevmeyerek yapan çalışanlar olmaktadır. Böyle sorunlarla karşılasan liderlerin bunun sebeplerini öncelikle araştırması isi sevdirme yollarını bulması ve imkan dahilinde birimlerde değişiklik yapması gerekmektedir. Çünkü liderin belki de en önemli görevi, çalışma hayatı boyunca, çalışanların amaçları ve örgüt amaçlarının uyum içerisinde ilerlemesini sağlamaktır.

İnsan kaynakları yönetiminin ilk aşaması insan kaynağının sağlanmasıdır. Bu oldukça önemli bir süreçtir çünkü bundan sonra gerçekleştirilecek fonksiyonlar, sağlanan İK doğrultusunda şekillenmektedir. Örgütler var olabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için insana ihtiyaç duyarlar ama doğru insana ihtiyaç duyarlar, çünkü bir örgütün çalışanlarının etkinliği örgütün etkinliğini belirlemektedir.

9-3Bir örgütün iyi çalışanları kendine çekebilmesi ve elinde tutabilmesi basındaki liderlere bağlı olmaktadır Bir örgütün lideri o örgüte ilişkin bütün liderlik faaliyetlerini yansıtmaktadır ve bunun örgüte insan kaynaklarının sağlanması açısından iki önemli sonucu olmaktadır. Bunlardan birincisi İnsanları örgüte çekebilmek ve elinde tutabilmek bir liderlik özelliğidir, ikincisi insanlar başarılı liderlerin bulunduğu örgütlerde çalışmak istemektedirler.

Yönetim fonksiyonlarına göre bütün yönetim süreçlerinde öncelikli olarak planlama yapılması gerekmektedir. Planlama geleceğe yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Doğru sayıda ve doğru nitelikteki İnsan Kaynaklarının doğru kaynaklar aracılığıyla örgüte kazandırılması gerektirmektedir. (Gürüz ve Özdemir Yaylacı,2004: 97). Çünkü İnsan Kaynaklarının nitelik ya da nicelik açısından eksik ya da fazla olması örgüt için olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir.

9-4İKP yapılırken personel devir oran ve devamsızlık oranı dikkate alınmaktadır. Bu oranlar bize örgütteki yöneticilerin liderlik tarzları hakkında da bilgi vermektedir. Ohio Üniversitesi tarafından yapılan Liderlik çalışmalarında örgüt yöneticilerinin göreve ya da kişiye yönelik liderlik davranışlarında bulunabildikleri belirtilerek, liderin kişiye önem veren davranışları arttıkça personel devir hızının ve devamsızlığın azalacağı bulunmuştur.

9-5Doğru kişileri seçebilmek bir liderlik özelliğidir ve liderler genellikle ise eleman alımının ilk süreci üzerinde önemle dururlar Çünkü yeni personeli seçerken onların örgüt içerisinde nasıl bir rol oynayacaklarını önceden kestirmek liderin görevleri arasındadır Anahtar insanları seçebilme başarısı lideri yöneticiden ayıran bir özelliktir İnsan Kaynaklarını seçme sürecinde liderlik iki boyutlu olarak karsımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi doğru lider adaylarının seçilmesi, ikincisi doğru kişileri seçebilmenin bir liderlik özelliği olduğudur. O halde lider adaylarının seçimi örgüt içindeki liderler tarafından gerçekleştirilmektedir.