10-1Küreselleşmeyle birlikte rekabet üstünlüğünü sağlayan ürün veya hizmetlerin yaşam ömrünün kısalmasıyla birlikte insan kaynakları yönetimi önceden belirlendiği konumdan, stratejik kararlarla şirketi yönlendirebilecek bir pozisyona gelmiştir. Bu durumda rekabet üstünlüğünü elde etmek; sürekli piyasanın nabzını tutarak farklı “ürünlerle” onların karşısına çıkmayı ve bu hızlı değişime ayak uydurmayı gerektirir. Bu süreçte iş gücü piyasasında da çok büyük değişimler gözlemlenmektedir. Öyle ki iş gücü piyasası, hareketli, daha eğitimli, daha talepkar, daha yetkin özellikte, yeni pozisyonlar için ise kalifiye personel aranmaktadır. Daha önceden kabul gören belirli yetkinlik seviyesi, yeterliyken, değişim rutini geçersiz kılmıştır, yerini yeni özellikler almıştır. Yeni aranan değerler, kurum kültürünü paylaşan, innovasyonu takip eden, eğitime yatkın çalışan grubudur.

10-2İnsan kaynakları yönetiminin bu değişen süreçte vardığı noktada, hem süreç uzmanlığı, hem çalışan elçisi, değişim ajanı, hem de stratejik rolü görevlerinin doğru zamanda gerektiği gibi davranması beklenir. Temelini insandan alan bu departmanın gelecekte diğer idari işler sürecinde de sıyrılıp sadece şirketin en önemli kararlarında stratejik bir rol almasına doğru, yol alması beklenir. Şuanda bile kritik kararlarda imzası bulunan insan kaynaklarının bu çalışmaları şirket stratejileri ile birlikte hareket etmesini sağlayacak ve şirkete artı değer katacak ve her zaman söz sahibi olmasını sağlayacaktır.

Kaynak insan olunca, fark yaratan temel etkenin çalışan olduğunu fark etmek, yetkinliği yüksek bireylerle hareket etmek gerekir.

Başarılı hedefli şirketler bu nüansı fark edip üstün performansa, bilgiye, beceriye, davranışa ve tutumlara bir bütün olarak yatırım yapanlar olmaktadır.

10-3Bu değişime ayak uydurmak için üstün performansa ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan kaynaklarının uygulayacağı sistemlerle, değişimi uygulamak, işe ortak olmak ve geliştirmek, bilgiyi yönetmek ve sistemli çalışma yönetimi oluşturmak gibi stratejik rolleri icra ederek örgütlere katkıda bulunması beklenmektedir. Yani insan kaynaklarının bütün süreçleri örgütsel stratejisiyle birlikte uyumlu olmalı ve örgüte artı değer sağlamalıdır.

Küresel ekonomide gelişen örgütlerde bu hızı yakalamak için, yetişmiş insan gücünü oluşturarak ve en önemlisi sürekliliği sağlayacak sistemin kişinin bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirecek sistemler olduğu kabul edilmiştir.

10-5

Rekabette önemli rol oynayan yakın tarihte keşfedilmiş olan çalışan figürünün işe alınmasından kariyer planlamasına kadar tüm süreçlerinin birbiri ile entegre halinde yetkinlik bazlı düşünülmesi gerekmektedir.

 UNUTMAMALIYIZ!

İNSAN FİGÜRÜ, ŞİRKETE ARTI DEĞER KATAN ASIL FAKTÖRDÜR.