13-1Son zamanlardaki teknoloji alanındaki gelişmeler, işlerin niteliğinin değişmesi ve örgütün gelecekteki gereksinimlerini planlama ihtiyacı, kurumsal kariyer yönetimi kavramının ne kadar önemli olduğunun altını çizmiştir.

Çalışanların iş tatmini ile birlikte verimli ve başarılı bir şekilde örgütte kalmak istemeleri kariyer yönetiminin önemli bir unsur haline getirmiştir. Çalışmalar örgütle işbirliği içinde çalıştıkları fikrini benimseyerek, amaçlarına ulaşmada örgütün desteği olacağı, isteklerine ve hedeflerine ulaşacakları inancıyla çalışırlar. Önceki zamanlardaki gibi iş tatmini sağlayan maaş faktörü artık tek başına yetmemektedir. Artık çalışanlar şirketten geleceklerini görmeyi beklemektedirler. Bireyler artık örgüt tarafından “tanınmak”, “önem görmek”, “sayılmak” istemektedirler. Örgüt çalışanların birey olarak ta var oldukları yer haline gelmiştir. Bireylerin özel beceri, bilgi, deneyimleriyle kişisel amaçlarının dikkate alınması ilgiyi kariyer gelişimine çekmiştir.

gelecekGünümüz rekabet koşullarında ön plana geçmek için önemli bir girdi olarak insanın keşfedilmesi ile örgütle çalışanların beklentilerindeki öncelik yer değiştirmiştir; sıralamada insanın işgücü verimliliğini ve motivasyonunu arttırmak, kariyer ve iş devamlılığı güvencesi vermek üstlere çıkmıştır.

kariyer planlamaKariyer yönetiminin son zamanlardaki önemi işin tanımı ve işe yönelik yaklaşımlardaki değişim, işlerin giderek karmaşıklaşması ve yenilenmesi, çalışan nüfusun eğitim düzeyinin genel olarak artması, kurumlardaki yapılanmanın yerini yatay veya düz yapılanma alması gibi nedenlerden dolayı önem artmıştır.

Kariyer yönetiminin popüleritesinin artmasının nedenleri:

  • Çalışan bireylerin mesleki formasyonları çeşitlendirilerek kendilerini geliştirme imkanı sunar,

  • Kurumsal sadakati sağlar,

  • Kariyer yönetim faaliyetleri için düzenlenen veriler yönetsel kararların alınmasında yönetime yardımcı olur,

  • Geleceğe yönelik planlama yapmayı kolaylaştırır,

  • Kurumdaki tüm çalışanların yatay ve dikey hareket imkanı yaratmasını hedefler,

  • Ücret dağılımının adaletli olmasını sağlar,

  • Yetenekli iş görenleri keşfetmeye yardım eder, açık kadroları kurumun yetenekli çalışanlarıyla değerlendirerek yedeklemeye yardımcı olur.

13-4Küresel anlamda rekabet yarışında ön plana çıkmak için insana önem verilmesi gerekmektedir, insanın ihtiyaçları da artık sadece para değildir, o artık önemsenmek istenmektedir.