17-1İnsanlar, birlikte hareket ederken oluşturdukları sinerjiyi tek başlarına çalışırken hissedemezler. Takım çalışması bireylerin sosyalleşme, başarı, beyin fırtınası ve takdir gibi bireyselde kazanamadıkları birçok duyguyu aynı anda yaşarlar. Takım olmanın gereklilikleri vardır; belli amaç ve hedefleri paylaşmak, üyeler arasında dürüstlük, bağlılık, uygulamadaki kurallar, verilen sorumluluklar.

Takımın var olmasının tek amacı, belli bir amaç için birleşmiş olmalarıdır. Günümüzde işe alımlar yapılırken kişilik envanterlerinde takım çalışmasına uygun kişisel nitelikler ölçülmektedir. Bu ölçümün nedeni kişinin kendi rutinde var olan potansiyelini görebilmektir ve ondan en yüksek verimin nasıl sağlanacağını öngörmektir. Belli ki takım çalışması halinde çalışmak üyelerin performansını, bireysel de olduğundan daha fazla artırmaktadır. Ortak değerler doğrultusunda hareket etmek şirketin amaçlarına ulaşmakta etkilidir. Takım çalışması olumsuz düşünceleri kendi içinde yutar, oluşturduğu sinerjiyle yok eder ama olumlu düşünceleri zenginleştirir. Takım içerisinde her zaman bir bilgi üretimi vardır ve yeni fikirlere ortam hazırlar, farklı alternatifler oluşturulur. Takıma en çok şu zamanlarda ihtiyaç duyulur:

17-2Yapı inşa ederken ve bir projenin temelini atarken,

Orgnizasyonlarda ve seromonilerde,

Spor ve disiplin gerektiren işlerde(özellikle kurallar oluşturulurken)

Yönetim ve İnsan Kaynaklarında

Satış ve Pazarlama (Performansın ve amaçların arttırılması için)

Üretim Çevresinde (Açık hedefler ve üretim için)

Takım çalışması sırasında genellikle şu proses izlenir;

 • Belirlenen konudaki problemleri ve projeleri tanımlamak,

 • Oluşturulan takımda uzmanlık alanlarına göre görev dağılımı yapılır,

 • Takım üyeleri verileri toplamak, problemleri ve fırsatları arasındaki bağlantıları kurmak için birlikte çalışır.17-5

 • Takım üyeleri verileri toplarken gelişim için yaratıcı analizler yaparken beraber çalışırlar,

 • İlk uygulamayı grup içinde yaparak onay verirler,

 • Grup süreci her anlamda inceleyerek, problemleri tekrar gözden geçirerek tam ve kesin bir çözüm bulur,

 • Süreç gerçekleştirilmiş olur

17-6Süreç vizyona bağlı, sorumluluk motivasyona bağlıdır. Görevin başarıyla tamamlanması için amaca uygun olacak şekilde sorumluluklar olmalıdır.

Takım üyeleri seçmek ve Takım Bağlılığı Oluşturmak;

 • Takım üyeleri benzer tavırlar, yaşlar, ihitiyaçlardan oluşur.

 • Birbirlerinin kabiliyetleriyle bir bütün gibi olmalıdırlar ve saygı çerçevesinde kurulmuş olması gerekmektedir.

 • Genel olarak çoğunlukla kabul edilen stratejileri paylaşır ve desteklerler

 • Üyelerin bireysel olarak katkısının farkındalığının getirdiği sorumluluk bağlılık gerektirir.

 • Bağlılık takımın küçüklüğüyle lider ters orantılıdır.17-7

 • Takım diğer gruplardan izole edilirler.

 • Takım üyeleri takımın kazandığı başarıyı her bir üyenin yegane başarısı olarak kabul ederler.

 • Geçici aksilikler ve engellemelerin başarıyla üstesinden gelebilirler.

17-8Takımın bağlılığını ödüllendirmeyle , üyelerin etkileşiminin kalitesini arttırmakla, diğer takımlarla yarış içerisine girerek arttırılabilir.

Güçlü takı bağlılığı oluşturan unsurlardan biri takımın “dili”dir. Bunun haricinde takımın bağlılığını arttırmak için rol model belirlemek, yaratıcı fikirlere açık olmak, lider eşliğinde gergin ve rahat tavırların hepsini de ölçülü bir şekilde sergilenmesine izin vermek, ritüel ve seramonilerle grup kültürü geliştirmek. Takımlar daha önceden karşılaşmış oldukları olaylar süresince yüksek performans gösterirler. Dolayısıyla bu süreçlerden geçmiş, takım ruhunu benimsemiş gruplar başarıyı büyük bir oranda elde etmiş demektir.

Takımı oluştururken gerekli olan unsurlar şunlardır :

 • Yapısal şartlar( net ve yetkilendirilmiş görevler)

 • Nicelik ve nitelik olarak insan kaynağı (Yeterli anlamda ve zamanda görevlerin tamamlan ması)

 • Gerçek politika şartları( yeterli güç ve etki ) ve

 • Sembolik yeterlik ( bu özellikle grup içinde kabul edilmiş yaygın kültürün ve dilin devamını sağlamak için gerekli)

Sembolik şartlardan biri de performansı yüksek seviyede olan grubun içine girme sınırlandırılmalıdır, grubun homojenliği korunmalıdır.

17-9Takım Çalışmasında kolaylaştıran etmenler vardır.

 • Amaçlanan ve net hedefler,
 • Bilgi ve fikir araştırması,
 • Fikirlerin özeti,
 • İleriye yönelik öneriler,
 • Sermayeyi değerlendirmek,
 • Hedefin başarısında kaynağın en iyi kullanılmasını sağlamak için takımın çalışmalarını koordine etmek,
 • Yeni fikirler ve stratejiler oluşturmak,
 • Süreç ve problemleri değerlendirmek ve analiz etmek,
 • Dışarıdaki gruptan fikirler ve gelişmeleri raporlamak ve keşfetmek