kelebekli gitarBugünlerde takımlar ilk önce stratejiyi belirlemiş olmalıdır. Modern organizasyonlar sadece takımlardan ibarettir. Genel müdürler genellikle zamanların çoğunu takım ve proje oluşturmakla harcamaktadırlar. Takımlar geleneksel hiyerarşiden iyi bir şekilde ve daha hızlı oluşturuluyorlar. Bu sayede takımların morali ve üretim güçleri artarak devam ediyor. Etkili takım çalışmasında, bireysel çalışmadan daha etkili bir şekilde kararlar alır, karışık problemleri çözebilir, yaratıcılığı ve yetenekleri geliştirir.

20-2Takım bugünün dünyasında yaygın olarak varolan şekliyle esnek ve değişime anında yanıt verebilecek kaynaklara sahip olmasıyla tek bir vücuttur. İş ve çalışma ortamı büyük bir yarışma içerisindedir. Birbirinden karmaşık sorunlarla yüzyüzedir. Takımlar bunları üstesinden kolayca gelmektedir. Takımların yaratıcılıklarına değer veren ve kaynaklar sağlayan organizasyonlar, (onların amaçlarına ve ideallerine bağlı olarak) değişik varyasyonlarını geliştirirler

Bu, çalışma boyunca olan aktivitelerden daha çeşitli olan takımın gelişmesine olan yaklaşımlardır. Bu tartışmayı gerektirir, canlı içerik eklemek, dış kaynaklı aktiviteler, hafta sonu yapılan aktiviteler, takım bağlılığı, takım geliştirme aktiviteleri, kolaylaştırıcı deneyimler, takımın dinamiği ve karar alması için olur. Takımın gelişimi içinde şunlar yer alır.

  • Amaçlar paylaşılır, takımın ideallerinin tanımlanması üyelere yardımcı olur.

  • Takım üyelerinin kişilerarası becerilerinin geliştirilmesi dinlenme, desteklenme, cesaretlendirmesine yardımcı olur,

  • Tavırlarını desteklemek için ödüllendirmeyi geliştirilir,

  • Çok sayıda problem çözme kabiliyetini geliştirmek gereklidir,20-3

  • Problemlerin üstünden gelebilmek için iyi niyetle depolanmalıdır,

  • Takımın yeterlilik ve güveni geliştirilir,

  • Kişilerin fonksiyonel ve kişisel olarak güçlü ve zayıf yönlerini tanımlanır

 

RİTÜELLER

Bireyin takıma nasıl katıldığı çok önemlidir. Takım üyeleri seramoni yada başlama ritüelini gerçekleştirmiştir. Bunlar zorunlu olarak emir gibi algılanmamalıdır. Tek özellikleri takımı ayakta tutan ve sürdürülebilirliği sağlayan davranışlardır.

20-4Ritüeller ve seramoniler ruhsal ve güçlü hissedilen değerleri canlı tutmaya yarar. Takım ruhuna sahip çıktıkça ve değer verdikçe takımın başarısı artar. Takımda çalışmanın inancı bireysel olandan daha fazla yaratıcı ve üreticiliği çok daha geniş kapsama yayılır. Takımın liderliğini yapmak büyük cesaret gerektirir ve bu her zaman yerine getirilir. Çünkü takımın her zaman coşkusunu arttırmak gereklidir.

BAŞARISIZ OLAMAYAN TAKIM

Her organizasyonun en büyük sorunu işlevsiz takımdır. Boşa harcanan kaynak, motivasyonsuz bireyler, değerlendirilmemiş zaman. Takımların genellikle en büyük eksiklikleri amaçlarını net ve kesin bir şekilde belirtmemiş ve tanımlanmamış olmalarıdır.

20-5YÜKSEK PERFORMANS TAKIM

İleri takım performansı takım çalışması ve çerçevesinin belirlenmesi için amaçları verir. Bu sayede takım kendi yolunda ilerleyebilir. Takımın bir bütün olarak takım ruhuna bakış açısına ve tutumuna uyum sağlaması beklenir. Takımların birbirine ve ortama güvenmeleri, bilgi alışverişi yetenek ve fikirleri paylaşabilmek için önemli bir koşuldur. Her yeni fikirde yen zorluklarla karşılaşırken sıkı teminatlar ve anlaşmalar yerine geçen güven birbirlerine kenetlenmelerini sağlayacaktır.