Zamanı neden önemseriz?

zaman yönetimi 1En önemli kavram…. Her ne kadar, Vakit Nakittir: Time is Money, Zeit ist Geld diyerek tüm dünya insanları zamanı parayla eşit tutsalar da aslında zaman paradan daha önemli ve değerlidir.

Zaman çok değerli bir sermayedir, özellikleri ise: satın alınmaz, sadece başlı başına kardır, saklanmaz ve depolanmaz, çoğaltılamaz, kesinlikle bir daha geri gelmemek üzere akıp gider. Doğan her yeni gün karşılıksız ve geri ödemesi olmayan yüz milyarlarca kredi değerindedir.

Yaşamımızdaki Bir Saatlik Zamanın Değeri Acaba Neresidir?

Aslında çok verimli kullanabilecekken kısıtlı zamanların arasına sıkışıp kalmak tezat bir mana içerir. Ortalama bir insan ömrü aşağı yukarı iki yüz bin planlanabilir saatle sınırlıdır. İktisadi ağırlıklı yapılan araştırmalara göre biz ancak % 30, 40’ını kullanabiliyoruz yani düzgün “yönetebiliyoruz”. Peki geriye kalan % 60 civarındaki iş gücü nereye gidiyor? Hadi bakalım:

 • Netleşmemiş hedefler,

 • Planlamada yapılan hatalar,

 • Plansızlık,

 • Detaylara takılma,

 • Önceliklere önem verememe,

 • Mütemadiyen erteleme,zaman yönetimi 2

 • Hedeften sapma,

Bir Günümüz Nasıl “Akıp Gidiyor”?

Zaman adildir; herkesin sadece 24 saati var , yada herkesin koskocaman 24 saati var, işte hangi cümleyi seçeceğiniz sizin zamanı nasıl yönettiğinize bağlı… Farklı olan ise bu 24 saatin kullanış şeklidir. Aşağıdaki tabloda 24 saatin insanlar tarafından genelde nasıl harcandığı görülmektedir.

zaman yönetimi 3Faaliyet Süre(Saat)

Uyku 8

Temizlik 1

Yemek 3

Seyahat 2

Çalışma 8

Toplam: 22 saat

Yukarıdaki zamana göre bir gün içinde kendimize ayıracak 2 saat zamanımız kalıyor. Birde çalışma saatlerinin genelde 8 saatin üzerinde olduğu düşünülecek olursa elimizdeki iki saatin gittiği de görülmektedir.

Biz Nasıl Zamanı Değerlendiremiyoruz!

İş ve çalışma zamanımızın kontrolü genel olarak üç ana noktada toplanır.

zaman yönetimi 4

Çalışma zamanımızın bir kısmını da çalışma düzenimiz (Kurum Hiyerarşisi) alır.Çalışma zamanımızın önemli bir kısmı amirimizin kontrolü altındadır. Bu süre içerisinde onun verdiği işleri yapar ve onun direktiflerini yerine getiririz.

Nihayet, çalışma zamanımızın bir bölümünü de doğrudan kendimiz kontrol ederiz. Ne yapacağımıza, nasıl yapacağımıza, ne zaman hangi sürede yapacağımıza kendimiz karar veririz.

“Boş durmayıp bir iş yapıyorsanız bile, o anda yapılacak daha önemli bir işiniz varsa, zamanınızı boşa harcıyorsunuz demektir.

“Ne yaptığımız değil, ne için yaptığımız önemlidir!”

zaman yönetimi 5PARETO KANUNU:

80:20 olarak bilinen bu teori yalnız rasyonel zaman yönetimi için değil, değişik bilimsel alanlarda da geçerlidir.

80 – 20 kuralı ilk defa İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından 19. Yy’da ortaya atılmıştır. Burada öneli olan mesleki ve özel alanda hedefleri tespit edip bunlara ulaşabilmek için bu kuralı göz önünde bulundurarak gerekli çabayı sarf etmektir.

Bu teoriye göre örneğin ;

 • Ciromuzun % 80’nini müşterilerimizin %20’si sağlar.

 • %20 üretim hatası, %80 kayba neden olur.

 • Gazetenin %20 si, haberlerin %80’nini oluşturur.

 • Toplantı zamanının %20 si, kararların % 80’nini doğrudan etkiler.

 • Masaüstü çalışanının % 20 si işteki başarının % 80’ nini etkiler.

“İş ve özel yaşamda başarılı olmak için erişmek istediğiniz tüm mesleki ve özel hedeflerinizi açık ve net olarak belirleyin. “

zaman yönetimi 6Ulaşmak istediğiniz hedefler var, bunlar yaşama sebeplerimiz, gözlerimize ışığı veren heyecanlarımız. Somut bir şekilde düş kurun!

 1. Mesleki ve kariyer hedefleriniz nelerdir?

Bu hedefe ulaşmanız için yapmanız gerekenler ve alınması zorunlu tedbirler,

 1. Arzuladığınız diğer kişisel ve özel hedefler nelerdir?

Bu hedefe ulaşmanız için yapmanız gerekenler ve alınması zorunlu tedbirler,

 1. Yaşam Hedefiniz Nedir?

Bu hedefe ulaşmanız için yapmanız gerekenler ve alınması zorunlu tedbirler,

Zamanı Planladığımız Takdirde!

 • Mesleki ve özel hedeflere daha sağlam ve çabuk ulaşma
 • Gerçekten önemli işlerimiz ve hedeflerimiz için zaman kazanma
 • Daha az telaş ve stres, günlük iş akışına sağlıklı bakma
 • Unutmayalım ki en önemli planlama prensibi yazılı faaliyetlerdir.
 • Yalnız akılda kalan planın ana hatları ve hatta tamamı unutulabilir.
 • Yazılı planlar zihnin yükünü hafifletir.
 • Yazılı bir plan kişinin işe karşı olan motivasyonunu yükseltir. Onu işinde daha etkin kılar.
 • Yazılı plan sayesinde, belirlenen hedeflerde daha az sapmalar olur. Konsantrasyon artar, güç görünen işler zamanında biter.
 • Gün bitiminde halledilmemiş işler gözümüzden kaçmaz, kontrol kolaylaşır.
 • Yapacağınız günlük planlar sayesinde başarı artar, önemli işlerinizi engelleyen ıvır zıvır işleri ikinci plana atabilirsiniz.
 • Yazılı yapılan günlük planlarınız, önce veya sonra yapılan ya da bitmemiş işlerinizi takip etmenizi kolaylaştırır, gerekli tedbirleri almanızı sağlar.

Normalde motivasyon eğitimlerinde bu hikaye çok anlatılır çünkü işin özünü yansıtır:

zaman yönetimi 7Lütfen öncelikli işinizin farkına varın!

Adamın biri ormanda dolaşırken bir ormancıya rastlar. Ormancı bütün gücüyle henüz yeni kesilmiş olan bir ağaç kütüğünü parçalarına ayırmakla meşguldür. Adam ormancıya yaklaşır ve ormancının kan ter içinde, kör bir testere ile işini yapmaya çalıştığını görür ve dayanamaz: -“ Af edersiniz, testereniz kör ve siz hala kütüğü kesmeye, parçalamaya çalışıyorsunuz.

-HİÇ TESTERENİZİ BİLEMEYİ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?”

Bunun üzerine ormancı sinirlenerek adama döner ve

-“Bunun için hiç zamanım yok, bir an önce işimi bitirmek zorundayım, lütfen bana engel olmayın .” diye söylenir.

– TESTERENİZİ NE ZAMAN BİLEMEK İSTİYORSUNUZ ?