SWOT Analizi, bir planın geliştirilmesi veya bir sorunun çözümü amacıyla, bir kurumun veya durumun güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun fırsatlarla eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı hedefleyen sistematik bir planlama (stratejik planlama) aracıdır. Türkiye'de de her geçen gün daha çok uygulanan SWOT analizi, işinizle ilgili alanlarda güçlü ve güçsüz yanlarınızı görmenizi, gelecekte sizi bekleyen fırsatlar ve tehlikelere karşı hazırlığınızı bugünden yapmanızı sağlar.

SWOT analizi 4 adımdan oluşur:

Swot Analizinde içsel unsurları oluşturan öğelerden biri olan güçlü yönler, belirlendikten sonra ön plana çıkartılacak, korunacak; diğer içsel unsur olan zayıf yönlerimiz ise belirleyip tedbir alınacaktır. Dışsal unsurları oluşturan öğeler ise fırsatlar ve tehditlerdir. Fırsatlar, planların yönünü belirler, altyapısını oluşturur, stratejileri güçlendirir. Tehditler ise kaçınma noktalarıdır, kaçınılmayacak tehditler “varsayım” olarak kalacaktır.

Güçlü Yönler: Neleri iyi yapıyoruz, avantajlarımız neler, hangi kaynaklarımız var, farklılıklarımız neler, dışarıdan güçlü gözüken yönlerimiz neler?

Zayıf Yönler: Neler iyi gitmiyor, neleri düzeltmemiz gerekiyor, nelerin geliştirilmeye ihtiyacı var, başka hangi konuda bizden daha iyiler, dışarıdan zayıf görünen yönlerimiz nelerdir?

Fırsatlar: Mevcut fırsatlar nelerdir, çevremizdeki mevcut gelişmeler nelerdir? ekonomik, teknolojik, politik, sosyokültürel, çevresel, hukuki…

Tehditler: Mevcut engeller nelerdir, potansiyel engeller neler olabilir, rakiplerde tehdit edici gelişmeler var mıdır? Hedef kitlenin beklentilerinde değişiklikler var mıdır, bütçe kaynak problemi var mı, tehdit edici gelişmeler var mı?

swot yöntemiSwot Yöntemi Nasıl Uygulanır?

S
(Strenghts-Kuvvetli taraflar) Şirketinizin güçlü olduğu yanlar neler? Kuvvetli olduğunuz yanları bulmak için, yeteneklerinizi, potansiyellerinizi, pazarlama gücünüzü, finansal gücünüzü, pazardaki deneyiminizi vb. değerlendirin.

W
(Weaknesses-Güçsüz yanlar) Güçsüz olduğunuz yanlar neler? Mali zorluklarınızı, pazardaki deneyimsizliğinizi, personel yetersizliğinizi vb. değerlendirin.

O
(Opportunities-Olanaklar) Şirketiniz için hangi olanaklar mevcut? Şu anda faaliyet gösterdiğiniz alanla ilişkili bir başka alanda büyüme olanağınızı, kişisel ilişkilerinizin size sağladığı gücü, mali desteklerinizi vb. değerlendirin.

T
(Threats-Tehlikeler) Gelecekte sizi hangi tehlikeler bekliyor? Mali kriz olanaklarını, en değerli personelinizi kaybetme riskini, müşterilerinizi rakip şirkete kaptırma riskini vb. değerlendirin.

dış unsurlarİçsel Unsurlar: Teknik, mali, bilgi gibi faktörler açısından kontrol edilebilen unsurlardır. Bu nedenle müdahale mümkün alanlardır. Operasyon alanlarıdır.

Dışsal Unsurlar: Sosyolojik, ekonomik, demografik, iklimsel, ticari ve benzeri durumları içeren unsurlardır. Bu nedenle incelenen örgütün, sistemin, projenin dışında kontrol edilemeyen unsurlardır. İzleme, dikkate alma ve karar verme alanlarıdır.

GÜÇLÜ YÖNLER

Avantajlarınız neler ? Neleri diğerlerinden daha iyi yapıyorsunuz ? Fikri hayata geçirmede hangi tip özgün veya düşük maliyetli kaynaklara sahipsiniz ? Pazardaki rakipler hangi yönünüzün güçlü olduğunuzu düşünüyor ?

ZAYIF YÖNLER

Geliştirmeniz gereken yönler nelerdir ?. Hangi durumlardan kaçınmamız gerekir. ? Pazardaki rakipler hangi yönlerinizin zayıf görüyor ?.

FIRSATLAR

Sizi bekleyen iyi fırsatlar nelerdir ? Pazardaki hangi eğilimlerden haberdarsınız ? Teknolojideki son değişimlerden nasıl faydalanabilirsiniz ? Kurallardaki son değişimlerden nasıl faydalanabilirsiniz ? Güçlü yönlerinizi nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz ? Zayıf yönlerinizi nasıl fırsata dönüştürebilirsiniz ?

swot niçin kullanılırTEHDİTLER

Önünüzde hangi engeller var ? Rakipleriniz ne yapıyor ? Teknolojideki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor ? Kurallardaki son değişimler sizi nasıl olumsuz etkiliyor ? Güçlü yönleriniz tehdide dönüşebilir mi ? Zayıf yönleriniz tehdide dönüşebilir mi?

SWOT Niçin Kullanılır: Bir kurum veya kuruluşun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesinde kullanılan bir analiz tekniğidir. Planlama yaparken, sorun tanımlamada ve çözümlemede, strateji oluştururken, analitik kararlarda kullanılır.

Swot analizini kullanmadaki ana etmen beyin fırtınası oluşturarak sonuca etki eden başarılı bir çalışma yapmaktır. Bu beyin fırtınasının ardından asıl önemli olan şirket için stratejik bir plan belirlemektir. Çünkü analiz yöntemiyle gidiş yolunu planlamış bulunmaktasınızdır.