Rekabetin Fonksiyonel ve Duygusal Boyutu

Üreticiler genelde iki düzeyde rekabet ederler. Ürünün teknik özelliği ve duygusal değerleri( Compaq, Apple, IBM gibi bilgisayar üreticileri ürünlerinin teknik yönlerinde temel değerleri üzerinde rekabet ederler. Bu teknolojinin gelişmesini sağlayarak, eski teknolojileri kullanım dışı bırakır. Bu alandaki rekabet stratejisi her zaman çok dinamik olmalı ve zamana ayak uyduracak şekilde geliştirilmelidir. Pepsi Cola, ve Coca-Cola ağırlıklı olarak ürünlerinin duygusal değerleri üzerinde rekabet ederler.

insanları çekmek mıknatısBang&Olufsen tasarımlarıyla rekabet eder. Sony hem tasarım hem de ürünlerinin küçüklüğü ve kişiselliğiyle rekabet eder. Rolex, Benetton, Four Season ve Briitish Airways gibi markalar ürünlerinin hem teknik özellikleriyle hem de duygusal yönleriyle rekabet ederler. Bir ürünün teknik ve duygusal değerleri aslında ayrılamaz şekilde birbirine bağlıdır ve markanın adı altında bütünleşmiştir.

Teknik ürünün bir markaya, duygusal değerler taşıyan bir ürünün de devamlı olarak fiziksel yönlerini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Apple ve Coca- Cola logolarına baktığımızda her ikisinin de zihnimizde bir marka kişiliğiyle bütünleştiririz. Marka bir ürünün teknik ve fiziksel özelliklerini temsil eder, ürünün imajı ise duygusal değerleri temsil eder.

Marka zamanla şirketin sembolü haline gelmektedir, Starbucks her iki değerde birden rekabet etmektedir. Bu şirket Amerika’daki kahve kültürünü değiştirmiş ve Starbucks ismi iyi kahve ile özdeşleşmiştir. her şeyin gittikçe daha hızlı değiştiği bir dünyada, fonksiyonel ve duygusal değerlerin geliştirilmesinde elde edilen güç gittikçe azalmaktadır.

markaDuygusal ve fonksiyonel değerler üzerine yapılan rekabete en iyi örneklere Nike ve Adidas örnektir. Nike’ın uyguladığı strateji başarılıdır. Çünkü istikrarlı ve düzenli bir şekilde uygulamış ve Adidas’a doğrudan bir karşılık verme gereği duymamıştır. Bu sıralar duygusal değerler üzerinden atışmayı Turkcell ve Aveada bilinçli bir rekabet stratejisi devam etmektedir. Nike, Adidas’ın gücünü etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. Adidas koşu ayakkabılarında piyasa lideriyken Nike’ı ve stratejilerini küçümsemişti. Piyasa lideri olan bir şirket her zaman kibirli olma riskiyle karşı karşıyadır ve piyasaya yeni giren bir şirketin geleceğini değerlendiremeyebilir.

Piyasayı her zaman yeterince izlenmezse başarıyla ulaşılamaz. Strateji belirlemek için gerekli bilginin doğru zamanda alınması bu stratejinin etkinliğini belirler. Spesifik bir noktaya odaklanma yerine görüş yeteneğinizi sonuna kadar kullanarak bütünü görmeye çalışılmalıdır. Bu şekilde algılarınızın daha güçlü ve bütünsel olması önem teşkil eder. Adidas, Nike’ın attığı adımları algıladı, ancak rakibini ve çevreyi bütünsel açıdan gözlemleyememiştir. Bu bir strateji hatasıdır.

Bir başka başarı stratejisi ise etkili iletişim stratejisidir. Gazete ve dergilere ilan vermek yerine, şirket, profesyonel ve başarılı atletlerin bu ayakkabılarla çekilmiş rejimlerini yayınlatıyordu. Diğer firmalarda bu stratejiyi takip etmesine rağmen ayakta kalmayı başarmıştır.

marka değeri şirket karİş Sistemleri ve Zincirlerdeki Rekabet: Sadece bu sayılan iki değer artık mükemmel başarı için yetmez. Şimdiye kadar ürünü doğru konumlandırmak, sürekli yatırım yapmak farklılık için yeterliydi Morlboro’nun kovboyunu hatırlayın. Bu markanın duygusal unsurudur. Joe Camel aslında tüketicinin aklında yer etmiş “güçlü ve bağımsız bir kişilikti. Varılmak istenen nokta aslında tüketiciyi eğitmektir. Devamlı eğitim sürekli gelişim artık kaçınılmaz olmuştur.

Aslında tüm sektörde aynı değişimler olmaktadır. Oteller günümüzde eskiden çok lüks olarak algılanan servisleri şimdi standart servis olarak normal algı seviyesine çekmiştir. Uzak bir yere uçakla gitmek artık herkesin ulaşabileceği bir olanaktır. Şimdilerde daha fazla rekabet var, bu nedenle şirketler yatırımların karşılığını daha hızlı alabiliyorlar. Zaten artık bu bir zorunluk halini almıştır. Ürünlerin artık ömrü kısa, kar etme hızı en üst seviyede. Tüketicilerin kıyaslama kriterleri ve beklentileri artıyor.

Bu pazarda söz sahibi olmak için lider bir vasıfla vizyon sahibi ve innovasyonun başını çeken bir karakterde olmak gerekiyor…