Çalışanların iş yerindeki mutluluğu bazı faktörlere bağlıdır. Bu mutluluğun göstergesi çevresindeki insanlarla arasındaki ilişkiler ve iş konusundaki beklentileridir. İş doyumunu, kuşkusuz, birçok faktör etkilemektedir.

iş hayatında yorgunluk devamsızlıkDevamsızlık: Bu alanda yapılan çalışmalar işini sevmeyen çalışanların daha çok devamsızlık yaptığı ve buna eğilimli olduğu görülmektedir. İnsanlar sadece işinden memnun olmadığı için işi bırakmazlar, iş doyumu ve işçi döngüsü arasındaki ilişkinin ekonomik koşullarla da anlamlı ölçüde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Yer Değiştirme: İşten çıkarılma veya değiştirme iş doyumunu etkileyen bir başka faktördür. Hoşnutsuzluk duyguları işi bırakma ve başka bir iş aram düşüncesini kamçılar. Eğer bırakma maliyeti çok yüksekse, kişi tekrar düşünebilir. Bu durumda işten ayrılma yerine işe geç gelme, devamsızlık, hastalık ve pasiflik gibi davranışlar sergiler. İşi bırakma maliyeti yüksek değil ve diğer iş de iyi görünüyorsa bu durum işi bırakma isteğini kamçılar.

iş hayatında yer değiştirme pozisyon değiştirmePerformans: Aslında işin gerçeği insanlar iyi yaptığı işi sever, iyi yapamadığı şeyi sevmez. Performans ile iş doyumu arasında yüksek bir ilişki olduğu ortaya koymuştur. Belki de hiçbir faktör iş doyumu ile performans arasındaki ilişki kadar çok ilgi çekmemiştir. Çünkü personelin hem mutlu hem de üretici olmalarının gerektiği düşüncesidir. Genelde iş doyumunun performansı etkilediğini düşünenler üretici gücü yüksek işçilere sahip olmak için onların mutlu edilmesi gerektiği görüşüne inanmıştır. Performansın iş doyumunu etkilediğini savunan düşünürler ise, insanların işlerinde iyi olduklarına inandıktan sonra işlerinden zevk aldıklarını savunurlar. Personelin performansını pekiştirici ödüller konulmalıdır. Bu durumda çalışanlar gönül borçlarını gelecekte daha iyi çalışarak ödeyeceklerdir. Yalnız şunu unutmamak gerekir ki; performans ve iş doyumu arasındaki ilişki sanıldığı kadar basit değildir ve sonuçlar hemen sürece etki etmez. Personel performansını, motivasyon, kişisel yetenekler, çalışma ortamının uygunluğu ve ödül gibi değişkenlerle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

360 derece değerlendirme havuzu

Yaşam Doyumu: İş doyumuna ciddi derecede etki eden bir başka faktör de yaşamdan alın doyumdur. İş çevresinde psikolojik gereksinimlerini tatmin etmiş kişilerin edemeyenlere göre ruhen daha sağlıklı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Sonuç olarak işten saplanan doyumu, yaşam alanlarının tümünü içeren, yaşam doyumundan ayırmak mümkün değildir. Yaşam doyumu iş doyumunu da içine alan kapsayıcı bir nitelik gösterir.