İnsan faktörü, dinamik yapısı ile örgütün yönünü belirlemektedir. Örgüte alınacak personeller, işin gereklerine ve örgüte en uygun adaylar arasından seçilerek yapılmışsa, ekipten başarı beklentisi daha yüksek sonuç verecektir. Bu nedenle işe, iş yerine, örgütün iklim ve yapısına en uygun adayı, seçebilmek önem kazanmıştır.

en iyi personeli seçmekModern personel seçme ve yerleştirme yöntemleri, çalışan bireyin, iş ortamında başarılı, verimli ve performansı yüksek insanlar olmalarını ve kişisel olarak da mutlu ve iş doyumlarının yüksek olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. İşe uygun olmayan personelin geliştirilmesi oldukça güç ve maliyetlidir. Buna karşın iyi seçilmiş bir personel, eğitimlerle daha yeterli hale gelebilmektedir, eksiklerini görüp bunları iyileştirebilmektedir.

Ayrıca iş hayatında en önemli unsur; iş ve personel arasındaki uyumdur. İnsanlar, yaş, cinsiyet, bedensel nitelikler, çalışma hızı, zeka, muhakeme ve sabır gibi hususlarda faklılık gösterirler. Herkesin kendi nitelik ve yeteneklerine karakter ve tutkularına uygun bir meslek seçmeleri gerekmektedir.

Personel seçiminde temel amaç, seçim hatalarını en aza indirmek, işletmede açık olan iş ve görevlerin gereklerine uygun en doğru kişileri seçmektir. İyi üretim iyi personelle sağlanır. İşe uygun kişi seçilemediğinde işletmede, uyumsuzluklar ve çatışmalar yaşanır, iş kazalarında artışlar görünür, personel sirkülasyonu artar. İşletmenin verimi düşer, kayıplar ortaya çıkar. Personel seçiminde aşağıdaki öğelere dikkat edilmesi tavsiye edilir:

  • Başvuran kişi havuzunun nicelik ve nitelik olarak geniş olması,personel seçimi

  • İşle ilintilendirilmiş kişilik test envanterlerinin uygulanması,

  • Personeli değerlendirme ve daha iyi tanımak adına kabul görmüş testler uygulamak,

  • Personeli daha iyi tanıyabilmek adına daha geniş ve farkı alanları test etmek,

  • Doğru ve uygun personeli bulabilmek için şartları esnek tutmak.

Unutmamak gerekir ki; personel için özelliklerine uygun bir işte çalışmak, huzurlu bir çalışma ortamı, kendini gerçekleştirebileceği bir iş ortamı, başarı duygusunu tadabilme fırsatı, verimli olma şansı demektir. Bunların eş anlamlısı da personelin iş ve yaşam doyumuna ulaşmasıdır.

doğru eleman çalışan işçiYanlış bir seçim yapmak ciddi kaynak ve fırtsa kayıplarına yol açabileceği gibi diğer insanların hayatlarını direkt etkileyecektir. Doğru kararla bir personel alındığında ise, sadece yeni işe yeni gelen personelle değil, eski grubun da verimini yükseltebilecek yeni bir iş ortamı meydana getirerek, şirkete olumlu etkide bulunacaktır.

Personel seçimi için insan kaynaklarının önem göstermesinin nedenlerinden biri de yüksek standartlarda performans ortaya koyacak, diğerleriyle birlikte ve onları ateşleyerek çalışacak, uzun süre işyerinde kalarak iş gücü devrini ve bunun maliyetlerini düşürecek kişiyi örgüt bünyesine katmaktır.