TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İNSANLARI, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.

Yöneticinin toplam kalite yönetimindeki sorumlulukları;

  • Kuruluşun varolan performansın arttırmaya yönelik sistemleri kurmak,

  • Mevcut sistemi belirlenen hedeflerle yönlendirmek,

Toplam Kalite Yönetiminin temel hedefi, insana saygı, sıfır hata, bilgiyle yönetim, müşteri odaklılık, yönetici çalışan birliği, sıfır hiyerarşi, iletişim, başarısızlık değil kazanılan tecrübe, sürekli gelişmedir.

tepe yönetimBu uygulamadan başarı kazanmak için lu ilkelere dikkat etmek gerekmektedir. Önleyici yaklaşım planlamasının doğru yapılması, problemlerin tekrar etmeyecek şekilde çözümlenmesi, ölçüm ve istatistik rakamları veriye dönüştürmek, istatistik tekniklerini kullanmak, katılım, yönetim modeli, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteriler, Orta Kademe Yönetim, Tepe yönetim.

Bu yönetim modelini önemli özelliklerinden bir de grup çalışmalarının yoğunluğudur. Bu grup çalışmalarında; spesifik amaçlar, belli yöntemler ve uyulması gereken bir disiplin vardır. Modern yönetim modellerinde kalite yönetim modelinin temeli “sürekli gelişmeye” bağlıdır. Bu ölçüm kriteri; faaliyetleri planla, planladığını uygula, sonuçlarını kontrol et, düzeltici önlem al kategorilerinden oluşur.

Bu kategoriler oluşturulurken temel şart mevcut durumu yetersiz bulmak, insan unsurunu geliştirmek, problem çözme tekniklerini yaygın biçimde kullanmaktan geçmektedir.

pukö döngüsüOlmazsa olmaz tek unsur ise; bütün ekip üyelerinin değişimin gerekliliğine inanmasıdır. Ekibin herbir üyesine bu anlamda çok iş düşmektedir. Sistem içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmelidirler, mevcut işi süregelen sistemden daha hızlı, daha verimli halde basitleştirerek yapmanın yollarını araştırmalıdırlar. Başta kendi sorumluluğundaki işler olmak üzere gözlem yapıp fikir üretmelidirler.

Bu sistem insan odaklı bir yönetim modeli olarak açıklanabilir. Bu sistemi devreye sokmada verimlilik ve etkinlik kriteri, tepe yöneticilerin liderlik rolü ve çalışanların iyi bir sistemin teslim edilmesine göre ölçülür. Ortamı ve koşulları her alamda iyileştirmek temel amaçtır. Bu nedenle bütün herkesin dikkat edilmesi gereken ana etken insana değer vermek hak ettiği gibi davranmaktır.