el sıkışma

Yeniden yapılanma deyince; işletmelerin Pazar payı gibi çok kritik bir alanda büyük kazançları; yaratıcılık, etkinlik,, ve verimlilik alanlarında yapılacak değişimlere kısa sürede ulaşmak gibi sonuçlarla karşımıza çıkmaktadır.

İşlerin birleştirilip bir sistem içine dahil edilmesi, müşterilere yönelik etkinliklere ait sorumlulukların tek bir yönetimde toplanması, karar verme yetkisinin departman/birim yetkililerine indirgenmesi, sorunlarla karşılaşıldığında eskisine nazaran sistemlerin değişik versiyonlarının oluşturulması gibi yönetim planlamaları ön plana çıkmıştır.

Toplam Kalite Yönetiminin felsefesi; kalite artırımını ve verimliliği ön plana çıkarmaktan oluşur. İşletmelerin uzun dönemli başarılarını esas alır. Toplam Kalite Yönetimi’nin şirkete kattığı esaslara baktığımızda;

  • toplam kalite yönetimiTKY şirketlerin kültür değişiminin çerçevesini oluşturur,

  • Kaliteyi temel alan yeni bir vizyon ortaya koyarlar,

  • Müşteri memnuniyeti önem verdiği bir başka unsur olduğu için geliştirme ve iyileştirmeyle müşteriye yönelik çalışma ortaya koyar

  • İş akış şemalarıyla ve iş süreçleriyle performansın sürekli iyileştirmeye tabi tutlması gerekliliğini vurgular,

  • İyileştirme süreçlerinin yönetim ve çalışanları aktif katılımıyla gerçekleştirilebileceği bilincinin ortaya konulması,

Toplam Kalite Yönetimi kalite ve sürekli gelişme odaklı bir işletme kültürünün oluşmasını sağlayarak işletmenin uzun dönemde rekabet gücünü koruma ve arttırmaya yönelik kapsamlı bir yönetim felsefesidir. Bu yönetim modelli içinde felsefesi stratejik bir vizyonu olan ve gelişmeyi hedefleyen şirketler için güçlü bir silahtır.