Ruh halimiz çevremizdeki insanları genel olarak tahmin edildiğinden çok daha fazla etkiler. Kendimizi kötü hissettiğimiz bir anda bir çalışma arkadaşınızın küçük bir jesti ya da hareketi sizi neşelendirir. Daniel Goleman konuyla ilgili şunları söyler;

İnsan beyni üzerinde yapılan gittikçe artan sayıdaki araştırmalar liderlerin ruh hallerinin, iyi ya da kötü olsun, çevrelerindeki insanların duygularını etkilediğini gösteriyor. Her türlü ruh hal, eşit ölçüde bulaşıcı olmayabilir. Yale Okul idaresi tarafından 1999’da yapılan bir çalışma insanlar arasında neşe ve kahkahanın kızgınlıktan çabuk geçtiğini, onun da depresyondan daha hızlı yayıldığını göstermiştir. Bir lider takipçilerinin ruh halini olumlu yönde etkilemek istiyorsa muhakkak gerçeki davranmayı unutmamalıdır.

Kusursuz liderlik bir örgüt üzerindeki bütün etkileri değerlendirmeyi gerektirir; bankadaki nakit miktarından müşterilerin bakışına, çalışanların ödeme takvimine kadar… Bu konuların hepsinin sizi etkilemesi gibi siz de onlara etki edersiniz.

Kusursuz lider olabilmek istiyorsanız başlangıç programını özbilinç programı olarak tanımlanabilecek “üç boyutlu gelime” tekniğini uygulayabilirsiniz. Üç boyutlu gelişim modeli; kendi ilerlemenizin geniş bir çerçevesini çizmektedir. Bu modeli kullanırken her zaman kendinize sormanız gereken sorular şunlardır:

  • Amaç somut mu?,

  • Amaç ölçülebilir mi?,

  • Amaç zamana yayılmış mı?,

  • Amaca nasıl ulaştığınızı nasıl anlayacaksınız?,

  • Diğerleri sizin amaca ulaştığınızı nasıl anlayacak?,

  • Sizde ve çevrenizde amacınıza ulaşmada sekte vurabilecek ne gibi engeller var?,

  • Amacınıza ulaşmakta ya da olası engelleri aşmakta kim ya da ne size yardımcı olabilir?(Susan Bloch, Philip Whiteley,Kusursuz Liderlik)

Üç Boyutlu gelişme Modelinde üç slogan şu şekildedir:

  • Yaptığınızı daha iyi yapın,

  • Değişmesi gerekenleri saptayın,

  • Değerleri tanımlayın.

Gelişme Anketi uygulayarak kendinize daha samimi davranabilirsiniz. Bunun için de kendinize sormanız gereken sorular :

Güçlü yanlarınız nelerdir?

Pek iyi olmadığını düşündüğünüz yanlarınız nelerdir?

Üç boyutlu gelişme anketi yaparken dürüst, samimi açık ve net olun bu sizin kişiliğinizin gelişmesi için en önemli anket olacaktır.