ekip lideriÖzellikle 1980 ‘li yıllarda insan davranışına odak alınmaya başlandı. Bu bakış açısı sadece ürün kalitesine odaklanmak yerine kişilerin bireysel çalışmalarının kalitesinin de önemsenmesini sağladı. Artık slogan elinden gelenin en iyisini yapmak olmuştur. Kaliteyi ve sürekli gelişmeyi hedefleyen bir işletme bütün dengeleri elinde tutabilmelidir, hem soyut hem de somut dengeleri göz önünde bulundurmalıdır. Ama bir önyargıyla şunu söylemek gerekir ki, bu yönetim modelinde insan boyutunun önemi genellikle sözde kalmaktadır bu da sürece tüm çalışanların katılımını engellemektedir. Bunu söylememizin nedeni ise önceden böyle bir şey olduğunun farkına varılıp bilinçlendirme eğitim içeriğini buna göre düzenlemek gerekmektedir.

Kalite’nin ilk unsuru “toplam”ın kullanılması her birimden çalışanların katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini vurgulamasıdır. Bu anlamda her işletme kaliteyi yükseltmek istiyorsa 5 kalite çeşidini planına alması gerekmektedir. Bunlar;

  • Kişisel kalite,

  • Departman kalitesi,

  • Ürün kalitesi,

  • Hizmet kalitesi,

  • Şirket kalitesi,

gelecek hedefleriKalite standardı hedeflerini yüksek tutmak yüksek hayalleri hedeflemek gerekmektedir. Bir işletmenin kalite gelişimine başlayacağı en doğru adım, bireylerin performansı ile kalite konusundaki tutumlarıdır. Kişisel kaliteyi önemsemek, sistemde lokomotifi oluşturur. Şimdi insanlar çalışacakları şirketleri seçmede çok seçici davranmaktadır. Kendi kişisel kariyer hayatını yapılandırabileceği bir şirketi seçmektedir. Geleceği parlak örgütler kaliteli bireyleri daha kolay istihdam ederler, hem de kaliteli elemanlarını bünyelerinde tutabilirler.

Kişisel kaliteyi, çalışanların hem soyut, hem somut beklentilerini karşılamak olarak açıklayabiliriz.( Şensezgin, 1995)

kaliteÇalışanların ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduklarında gösterdikleri performans ideal performans düzeyi olarak belirtilir. Bir çalışan düzenlilik, dakiklik, esneklik, hoşgörü, iletişim kabiliyeti gibi kişisel konularda farklı ideal performans düzeyine sahip olabilir. Belli bir durumda ortaya koydukları tutum ve davranışlara ise asıl performans düzeyi denir. Bu performans düzeyi sürekli değişir. Çalışanları etkileyen faktörleri bilerek onların performansını olumlu yönde harekete geçirmek için etkilemek gerekmektedir.

Çok değişik bir unsura değinelim isteriz, bu birazda hümanist bir bakış açısı olarak değerlendirilebilir. Çalışanların kişisel karakterlerini geliştirmeleri, doğru olduğuna inandıkları değerleri her zaman sergilemeleri sadece çalıştıkları kurumun kalitesini geliştirmiyor, aynı zamanda onları örnek alan kendi çevresindeki bireylerin kişiliklerini olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle çalışanlara yaptıkları iş konusundaki eğitimin verilmesi ve onların elinden geldiğinin en iyisini yapmalarına imkan vermeleri gerekmektedir.

( Şensezgin, Emel ( 1995) “Kalitenin Temeli Kişşisel kalite ,4 Ulusal Kalite Kongresi, İstanbul, 8-9 Kasım.)