Bazı yöneticiler, kişisel karakterlerin etkili bir fark yaratabileceği gerçekliğini görmek istemezler. Şirketlerin kurulma amaçları kar elde etmektir, kar, çalışanların sayesinde müşteriden gelir. Finansal sonuçlar ise dolaylı bir sonuçtur. Yani çalışanların performansı stratejik bir önemdedir.

liderlikKar önem arz ediyorsa şu da net bir şekilde görülebilmelidir. Tüm personelin kalitesi önemlidir ve personellin motivasyonu yönetime bağlıdır. Personele nasıl davranmasıyla ilgili ipuçlarını lider verir.Bir lider üst konumlara çıktıkça, davranışının önemi fiilen artar. Pek resmi olmayan, hiyerarşi derecesi düşük olan işyerlerinde bile liderlerin yorumları, tutum ve davranışları takipçileri tarafında itinayla gözlemlenir. Resmi olan yorumlar dikkatlice izlenebilir ama genelde dedikodu malzemesinden öteye geçmez ama formal olmayan durumlardaki söylemler daha çok “gerçek” lik içerdiği için daha çok göz boyayıcı ve yön vericidir.

Davranışlarımız çevremizin bilinçaltını etkiler Sinirli, agresif, negatif elektirikli bir lider aynı şekilde bir örgüt yaratır. Yüksek düzeyde pozitiflik içeren innovasyon taraftarı bir lider ise enerjik ve yaratıcı ekipler oluşturmaya eğilim gösterir. Yönetim bazen uygulayıcıları tarafından veya kimi kötü niyetli başarısız kişiler tarafından bir insan becerisi olarak görülmez. Kurumlardaki eski departmanlarda bunlardan nemalandı ve şimdi şirketler kişisel yeterlilik ve yetkinlik boyutunun üst düzeye çıktığı, daha çok insiyatif alınan, insanların artık bilinçli olarak istediği işi seçip şirketlere başvurması sonucu onları yönetebilecek kişilerle donatılmalıdır. Bu yaşadığımız çağda insanlar hak ettikleri değeri biliyorlar ve bunun en azıdan tam da karşılığını istiyorlar. Beklentiler yüksek.

takım çalışması motivasyon liderlik vizyon başarıBir şirketin birimleri bu kadar yetkinlikte bireylerden oluştuğunda onların gerçekten önem verip sözlerine ehemmiyet gösterecekleri kişiler yani üstlerinin yetkin bir lider vasfında olması gerekmektedir. Eğer bu lider sadece teknik yeterlilikle sınırlı kalmışsa ve sağduyu sahibi değilse ve fark yaratacak kendi temel davranışları hayatta bir uruşu yoksa çok rahat bir şekilde sıradanlığa düşer. Eğer takipçilerinin kendini her zaman göstermeye çalıştığı bilgisinin yanında hayata ve işletmeye ve insanlara karşı tutumuyla da saygı duyulacak bir lider varsa karşılarında işte o zaman o şirket her zaman yeniliğe açık kendini sürekli iyileştiren ve stabil kalamayan bir şirket olacaktır.

Bir şirkette lider lokomotif görevi üstenerek takipçilerine yön ve hız verir. Yaşadığımız çağ hümanist olmayı, farklı olmayı, akıllı kararlar vermeyi gerektirir. Yerinde sayan görevinden olur.