İletişim konusunda başarısız olan şirketleri düşününce bunun bir sanat olduğunu düşünmeden edemiyoruz, bu kadar olmasa bile rahatlıkla şunu demeliyiz: İletişim kurma becerisi bir yönetici becerisidir.

el sıkışmaYönetici- çalışan arasındaki iletişimin, bir örgütteki iletişim ağının çekirdeği olması sebebiyle, bu iletişimi anlayabilmek için incelemek gerekiyor. Tüm sorunlar ve çözüm süreçlerinde kullanılmak üzere iletişim becerileri; örgütteki tüm çalışanlar için geçerlidir. Zira yukarıdan aşağıya yani, üstten asta giden iletişim formal olarak yapılanmış tüm örgütlerde en yaygın hatta kimi durumlarda tek iletişim biçimidir.denilebilir.

Etkin bir yönetici iletişimi en etkin biçimde kullanarak astlarına örgütün amaçları doğrultusunda “mutlu” bir şekilde iş yaptırabilen kişi olmalıdır. Gold haber, çalışanların, üstlerin iletişimini yeterli, uygun ve etkin olarak algılamalarının, onların işe kendilerini verme ve işe bağlılıkları üzerinde olumlu bir etki yaptığını dolaylı olarak onların performans ve verimliliğini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.

İletişim sürecinde yöneticiye düşen sorumluluklar şunlardır:

  • Yönetici iletişin anlam, ruh ve önemini kabul ve idrak etmelidir,

  • Yönetici iletişim kavramının, başarının önemli bir parçası olduğuna inanmalıdır,

  • İletişim düzeni çalışanlar üzerinde bina edilmiş bir yapıdır bu düşünceyi kabul etmelidir.

çalışan ilişkileriYönetici yaygın iletişim kanalları işletmenin bütün noktalarıyla bağlantı sağlayabilmeli, her an iletişime açık tutulmalıdır. Bazı önemli noktalarda yer alan orta düzey yöneticilerde muhakkak iletişimin sağlıklı olması gerekir. Yönetici aşağıya doğru iletişimi hızlandırıcı, yukarıya doğru ise kabul görücü bir ortamı hazırlamalıdır.

Yöneticinin en çok dikkat etmesi gereken nokta; duygusallıktır. Yönetici kişiler araı iletişimde duygusal davranışlardan kaçınmalı ve b u tür davranışlarda bulunanlara yardımcı olmalıdır. Çünkü duygu ve heyecanın şiddeti arttıkça iletişim de güçleşir.

Astlarıyla kurdukları iletişimin taraflar içinde tatmin edici olmasını sağlamak ve bugünün modern örgütlerinin amaçlaması gereken “ben de kazanıyorum-sen de kazanıyorsun” durumunu yaratmak, yöneticinin yerine getirmesi gereken bir vasıftır... Bu durumu iyi yönetmek ise liderin…