dişliAslında kurumun sözlük anlamına bakacak olursak; bir grubun ya da toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından benimsenen yürürlükteki adet ve uygulamalar olarak tanımlanır.

Yönetsel bir örgütün en güçlü ve kesin olan yönü; kurallar ve amaçlardan oluşan formal yapıdır denebilir. Bir sistemde ise bizlere yön verecek olan; görevler, amaçlar, kurallar, ve güçlerdir. Geniş bir anlamda tanımlama arayacak olursak, şu tanım tüm istediğimiz anlamları kavrayacak gibi görünür: Toplumun belirli bir fonksiyonu çevresinde organize olmuş, birbirleriyle ilişkili adet, uygulama ve yasalardan oluşan bir sistem olarak tanımlanabilir.

labirent başarıKarakterin genellikle kabul edilen dört özelliği: tarihi, bütünleşmiş, fonksiyonel ve dinamik oluşudur.

Kurumsallaşma sürecinin erken yada ilk kuşak döneminde, karizma, tüm sosyal hareketlerin ortak niteliğidir. Buyırma emir verme gücünü lider, kahraman, demogog ya da ideolog olduğu için elinde tutabilmiş hak etmiştir.

Bürokratik yapıların tersine, karizmatik yapı, kurallara bağlı, düzenli bir atama ve işten çıkarma tarzı tanımaz, yalnızca iç kararlılığa ve iç denetime inanır, akılcı davranışı reddeder. Bunun tam tersi yönetim modeli ise geleneksel olandır. Temel aldığı adetler ve yerleşmiş uygulamalardır.

Lider gücünü yasallığından almıştır. Yasa kişiler arası ilişkiler olduğu kadar kurumsallaşma sürecinde temel olan unsurdur, düzen getirir. Keyfilik diye bir paya yer vermez, yeni liderin otoritesine meşruluk ve haklılık sağlar.

satranç elKurumsallaşma sürecinde etkin bir liderin vasıfları ne olmalıdır diye düşündüğümüzde şu özellikleri sıralayabiliriz: böyle bir kişi, anlayışlı, hoşgörülü, zeki, güler yüzlü, insancıl, sabırlı, giyimine dikkat eden, tertipli, hitap ustası. Bu kadar vasıfı çok ayrıntılı ve bir kişide düşünmek zor gibi gelebilir. Ama biz zaten herkeste olan özellikleri barındıran sıradan bir yöneticiden değil liderden bahsediyoruz!..

Kurumsallaşmanın lidere olan ihtiyacı azaltacağı gibi bir düşüncede olmamak gerekir. Yönetsel yapının daha sağlıklı ve rasyonel işlemesi; iş görenlerin görevlerini örgütün amaçları yönünde daha verimli ve hızlı yapmaları; yönetsel pozisyonlara atama ve yükselmelerde kullanılan ölçütlerin standartlaşması gibi yararlı yönlerinin bulunduğu unutulmamalıdır