el içinde dünyaVizyon; görüş, önsezi gibi vizyon yaklaşımı belirsizliklerle dolu bir çevreyle uğraşmanın daha esnek yoludur. Bu görüş sayesinde örgütünün uygulamalarını şekillendirir ve yönlendirir; bir örgütün boşluğa düşmesine yol açar.

Murgatroyd ve Morgan’ın örgütlerde vizyon bildirisi oluşturulmasında belirlediği dokuz ilke vardır;

  • Başarı için iddialı olunmalıdır,

  • Açık ve anlaşılır olunmalıdır,

  • Hatırlanabilir olunmalıdır,

  • Katılımcı özellikte olunmalıdır,

  • Değerlere önem verilmelidir,

  • Görsel öğelere yer verilmelidir,

  • Mobilize edecek ifadeler içermelidir,

  • Rehberlik edebilmelidir,

  • Müşteri ihtiyaçları ile ilgili olmalıdır.

yeni nesil teknolojiKuruluş belirli bir amaca odaklanmadığında, kendisini diğer işletmelerden ayıran bir uzmanlığa sahip olamamaktadır. Vizyon çalışanların en önemli konulara odaklanmalarını sağlayarak, onları bir sürü verimsiz işler yapmaktan kurtarmaktadırlar. Yalnız vizyonu uygulama alanında etkili kılacak olanlar liderlerdir.

Geleceği güçlü bir biçimde tasvir etmek, kuvvetli istekle inanmak, inat etmek, başarı için pes etmemeye neden olur. Bu nedenle vizyonun yukarıdaki unsurlar göz önüne alınarak tasvir edildikten sonra çalışanlara bildirilmesi gerekmektedir.

Amaç ortak bir vizyon oluşturmaksa önceden çok düşünmek gerekmektedir.Bu ilk başta zor ve karışık bulanık gibi görünebilir geleceğinizi görmek isterken “acaba” larla dolu bir sürü soru çıkabilir karşınıza, bu çok normaldir. Çünkü maksat geleceği öngörmektir. Ama yola çıktıktan sonra olağanüstü bir zaman ve enerji tasarrufu sağlandığı da görülmektedir. Sonuç, yalnızca bir vizyonun paylaşılması değildir. Bu süreç, hem lideri hem de sürecin bir parçası olan diğer iletişim yetilerini değiştirmekte, yaşam kalitesini yükseltmektedir.

Vizyon, bildirileri kuvvetli, hatırlanmaya değer, teşvik edici, anlamlı ve kısa olmalıdırlar. Vizyonun net ve yukarıdaki belirtilen özelliklerde tanımlanması ile oluşturulan güçlü bir vizyon bildirimi, onların yönetimsel sezgilerini de esnek ve yenilikçi olmaları için yöne vermektedir.

dürbünVizyon; misyon, strateji ve kültürün sentezidir.

Vizyon ve stratejik hedefler, işletmenin uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçları ifade etmektedir. Stratejik amaçlarla belirlenmiş vizyon, genel amaçların ve misyonun, işletmenin faaliyet alanına göre özelleştirilmiş ve tanımlanmış şeklidir.

Vizyon bildirisinin bir başka etkisi de, işletmedeki kültürel yapıyı, kültürel birlik ve bağlılık kavramlarını eşsiz kılma ve çalışanların motivasyonunu sağlamak üzere düzenlenmektedir. Bu ise işletmenin, ahlak ve değer yapısıyla ilgili ipuçlarını gösterir. Uzun bir geçmişi olan işletmelerde, bir vizyon daha çok örgüt kültürünün yerleştirilmesini sağlayacaktır.

Değişime ayak uyduramayan işletmelerde ve bu işletmelerin liderlerinde görülen ortak özellik, zamanı iyi kullanamamaları nedeni ile dünyadaki değişimlere ayak uydurmakta gösterdikleri başarısızlıktır. Geleceği görmeye çalışmadıkları ve bir vizyon sahibi olamadıkları için, geleceğe hazırlık yapmaları imkansız hale gelecektir.

Çalışanlar arasındaki ortak inanç, değer ve düşünceler, işletmelerde kahramanların varlığı, seramoni niteliği taşıyan birtakım törenler, ritüel haline gelen hareketler, öykü, masal ve efsaneler, özetle örgüt kültürünü oluşturan temel yapı taşları örgüt kültürünün etkinliğinde rol oynamaktadır ve örgüt menfaatlerini takip etmekte çalışanların motivasyonunu olumlu yönde etkilemektedir.

Görüldüğü üzere geleceğe dair gerçekçi hayaller kurmanın örgütü birleştirici, bütünleştirici ve geleceğe taşımak için nedenler üretici, olumsuzlukları önceden görüp çözüm üretici etkileri vardır. Bu nedenle şirket olarak ilk başta sormamız gereken soru şudur:

Vizyonumuz nedir?