satranç piyonÜst yönetimin belirlediği tüm işletmeyi veya işletmeler grubunu ilgilendiren stratejidir.

İşletmenin uzun dönemde rakipleriyle baş edebilmesi, piyasadaki rakiplerine kıyasla kar elde edebilmesi, hangi iş sahalarında faaliyet göstermesi ve bunları nasıl uygulayacağı ile ilgili olarak yapılan çalışmalardır.

Genelde üst kademe yöneticiler; yan şirketlerde “tepe yönetici” olarak adlandırılan yöneticiler şirketleri için uzun dönemli şu soruların cevaplandırmaya çalışırlar;

 • İşletmemizin faaliyet konusu nedir?

 • İşimiz nedir?

 • 5-10 yıl sonra işimiz ne olmalıdır?

 • Bulunduğumuz işte devam edecek miyiz?

 • İşi değiştirmeli miyiz? ve nasıl değiştirmeliyiz?

 • Mevcut işimizde nasıl etkin ve verimli hale gelebiliriz?

 • İşimizi nasıl büyütebiliriz?

 • Başka işlerde mi büyümeliyiz? etc…

stratejiGibi beyin fırtınalarıyla şirket tepe yöneticileri toplantılarda geleceği belirlemeye çalışırlar. İşletmeler, farklı saha ve sanayilerde farklı iş ve işyerlerinde rekabet avantajı ve ortalama üzeri bir gelir elde etmeyi hedeflemektedirler. Bu nedenle bu stratejiler uzun vadeli bir portföy analizini gerektirmektedirler.

Üst düzey yönetiminde geliştirilen genel stratejilere uygun olarak, rekabet stratejimiz nee dayandıralım? (Düşük maliyeti, kalite ve prestij, etc…)

İşletme birimleri düzeyindeki bu stratejiler, işletmenin ürettiği hizmetlerin pazarlandığı piyasa bölümü veya sanayi içerisinde rekabet durumunu iyileştirmeye yönelik olup şirket temel stratejisini tamamlama amacını güder. Ama unutulmamalıdır ki temel strateji; müşteri beklentileri ve tatmini odaklıdır.

Müşteri gruplarımızı tanımlamak istiyorsak ilkönce belirleyici sorular yöneltmeliyiz:

 • Değişik müşteri gruplarının tespiti ve analizli yapılmalıdır( yaşam stili, gelir seviyesi, orta değerler, vs…)

 • Hizmet verilen müşterilerin veya grupların hangi beklenti içinde oldukları,

İşletmenin rakiplerinden üstünlüklerini tanımlayıp ön plana çıkararak aslında müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini nasıl karşılanabileceğine dair bir fikir sorgulamasında bulunmak.

strateji plan vizyon başarıİşletme birimleri düzeyindeki stratejiler dört grupta toplanabilir:

 • Maliyet Liderliği Stratejisi: İşletmelerin kaliteden ödün vermeden, müşterinin ilgisini çekecek düzeyde onların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek düzeyde mal ve hizmetleri piyasaya arz etmeleridir. Bu konuda değer zinciri analizinde , işletmenin maliyet zinciri analizinde maliyet düşürmesine yarar sağlayacak her faaliyet incelenir ve rakiplere göre mukayeseli maliyet düşüklüğü sağlayacak geliştirmeler yapılır.

Uygulamada; büyük boyutlu tesislerde, deneyimden yararlanıp maliyet düşürme, yan masraflar(AR-GE, Reklam vb.) ile sabit / değişken maliyetleri kontrol ederek geliştirilen stratejilerdir.

 • Farklılaştırma Stratejisi: İşletmelerin belirli üstünlüklere sahip mal ve hizmet üretmesi ve bu ürünleri yükse fiyatla satarak piyasa ortalaması üzerinde bir gelir elde etmeleridir. Örneğin:

Markaya Bağımlılık: Jaguar, Mercedes, BMW,

Teknoloji Üstünlüğü: Macıntosh, Microsoft

Müşteri Hizmetleri: Elektrolüks, Vestel, Bosch

 • Odaklaşma Stratejileri: Belirli müşteri ve değişik grupların ihtiyaç ve beklentilerine göre, yapılandırdığı stratejilerdir.

Bunlarda Düşük maliyette odaklaşma ve farklılaştırmada odaklaşma olarak iki gruba ayrılır.