Çevresel faktörlerİşletme stratejisini etkileyen faktörlerden dış çevresel faktörlerin tanımlayıp onların etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Bulunduğumuz çevreden ve şartlardan soyutlanmış bir işletme mevcut beklentilere cevap veremez nitelikte olup bizi başarıya götüremez.

  1. Bu dış faktörleri saymaya modern ekonominin genel gidişatı, firmaların birleşerek Pazar paylarını arttırmaları, uluslararası anlaşmalar yen yatırımlar yeni teşvik yasa ve iş hukukudur.

  2. Teknolojik gelişmelerin hızı, üretim yöntemlerinin hızının ivme kazanması,

  3. Dünya ülkelerinde ekonomik yaşam üzerinde halk ve devlet gücünün gittikçe artan bir role sahi hale gelmesi,

  4. Küresel pazarda potansiyel pazarın hızla artması ve gelişmesi, uluslararası bir anlam ve öneme sahip olması, rekabet düzeyinin milli seviyeden uluslararası seviyelere ulaşması,

  5. Enformasyon çağında yaşamamızın doğal bir sonucu olarak hızla gelişen dünyada modern haber ağının, araç ve gereçlerinin hızla gelişmesi,

  6. Sosyolojik değişmeler; aile yapılarında sosyal ilişkilerde, çalışma kurumlarının yayılması,

ekip olarak stratejiStratejinin işletme açısından önemini bu öğeleri göz önünde bulundurursak üç önemli unsurun önemi daha çok belirgin hale gelir. Strateji İşletmenin faaliyetlerinin genişliğinin ve sınırlarının belirlenmesini sağlamakta, her türlü olumlu olumsuz faktörler önceden az çok belirlenebileceği için firma büyürken bir çizgi takibi izlenmesi, maksimum kar ve en olumlu kararlarla yola devam edilebilmesi için mevcut duruma kadar şartların analiz edilmesi imkanı sağlaması.

Bu maddelerden de anlaşılacağı üzere işletmenin ilk başta üzerinde duracağı ana unsur; amaçların kesin ve net bir şekilde tanımlanmasıdır. Bu şekilde eldeki verileri ve kaynakları verimli bir şekilde kullanılması imkanı sağlanır. Belirlenmeyen bir strateji, amaçları saptayarak faaliyetlerini ona göre düzenleyip yararlı görünen şansları aramakla vakit geçirecek ve zaten önüne gelen fırsatları geniş çapla değerlendirecek fırsatı olamayacağı için geçiştirecektir.