Stratejik yönetim sürecinin bu aşamasında işletme için en doğru seçim önem taşımaktadır.

satranç şahStrateji seçiminde birkaç önemli unsur etkili olmaktadır;

  • İşletmenin dış çevre koşulları sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Üst yönetimin dış çevresel koşulları ve işletmeyi algılayışı ve değerlendirişi seçilen stratejiyi etkileyecektir.

  • İşletmenin risk almadaki tavrı da seçilecek stratejiyi önemli düzeyde etkilemektedir. Risk almaktan kaçınma hiç tavsiye edilemeyen büyümeye sekte vuran bir tavır olarak karşımıza çıkar.

  • Üst yönetimin politika ve güç ilişkileri ve örgüt yapısı da stratejik kararları etkiler niteliktedir. Unutulmamalıdır ki politikanın egemen olduğu kararlarda karar alma süresi uzamaktadır. Eğer üst yönetim kararlarda etkin değilse alınan kararlar bütünleştirici nitelikte değildir.

eleman çalışan dişli çarkSeçilmiş uygun bir stratejinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için yöneticilerin oluşturulan stratejilerle, örgüt yapısı ile, örgütsel kültür ile bir bütünlük arz etmesi gerekmektedir.

Strateji ile yöneticiler arasındaki uyumun önem taşıması gerekliliğini biraz açacak olursak; yöneticilerin uygulayacak oldukları stratejiyi benimsemeleri gerekliliği üzerinde durmalıyız. Yöneticiler her şeyden önce uygulayacakları stratejiyi bilgi, yetenek ve deneyim sahibi olup yönetebilmelidir.

Strateji ile örgüt yapısı arasında bir etkileşim söz konusudur. Strateji değiştikçe örgüt yapısı da ona göre değişkenlik göstermelidir.

öne çıkan puzzleÖrgütsel kültürün tanımı az çok bilinir hale geldiği ülkemizde örgütle çalışanlar tarafından ortak paylaşılan değerler, inançlar, alışkanlıklardan oluştuğunu tekrar vurgulayalım. Üzerinde durduğumuz konu açısından değerlendirecek olursak örgütsel kültür ve strateji arasında muhakkak bir uyum olması olmazsa olmaz bir haldir. Çünkü aksi halde, değişiklik kaçınılmaz olur.

Şirket için uygun strateji bulunduktan sonra muhakkak değerlendirme aşamasına geçilmeli ve işletmenin amaçlarına ne derece ulaştığı kontrol edilmelidir. Değerlendirme sonucunda ise eski stratejiyle devam mı edileceği, düzeltilmeye mi gidileceği cevabını bulmuş oluruz. Yalnız bu değerlendirmeyi yapan liderin, başarı ve başarısızlıkları belirleyecek motivasyona sahip olmaları sürecin sağlıklı işlemesi için önemli bir etmendir. Bir diğer önemli husus etkili bir iletişim ve geri –beslemenin doğru yapıldığının denetlenmesidir. Süreci iyi yönettiğiniz takdirde stratejiyi doğru değerlendirebiliriz.