domino taşları yönetimJapon yönetim kontrol sistemi ise artık içselleştirilmiş bir şekilde planlanmaktadır. Her şey en ince ayrıntısına kadar tanımlanmış plan, proses, prosedür, talimat, liste, formlarla oluşturulmuştur.

 • Grubun sahibi ve yöneticisi tarafından, şirketin o yılki felsefesinin belirlenmesi ve tüm yöneticilere duyurulması,

 • Bölümler için genel ve yönlendirici çerçevenin çizilmesi,

 • Her birim için ana çerçeveye uygun planların hazırlanması,

 • Her birimin detaylı planlamalarının yapılması,

 • Her birimin kar ve zarar analizine dayanan bütçesinin hazırlanması,

 • Bölümün birimlerinden gelen veriler ışığında bütçelerinin hazırlanması,

 • Genel merkezde, bölümün plan ve bütçesinin tasdik edilmesi ve bütçeye yön verilmesi,

 • Plan ve bütçenin grup yöneticisi tarafından da onaylanıp,özet halinde çerçevenin verilmesi

Japon iş kültüründe yöneticilerin kendilerini sisteme genel olarak istedikleri anda bakabilecek kadar soyut düşünebilirler. İşletmenin tek amacı vardır; kar elde etmek …

Bunun için:

 • Maksimum kaliteyi, maksimum etkinlikle elde etmek,

 • Stok sayısını en aza indirgemek,

 • Zor işleri azaltmak,

 • Tüm tesisatı ve ekipmanları mümkün olabildiğince en yüksek kalite, etkinlik ve verimlilik hedeflerine göre değerlendirmektir,

 • Grup çalışmalarında açık görüşlü ve sorgulayan tavrından ödün vermeden devam ettirmek

toplam kalite yönetimi felsefesinin tarihsel gelişimi

Yukarıdaki tabloda Toplam Kalite Yönetiminin Tarihsel Gelişimini göreceksiniz buralara hangi evrelerden geçilerek gelindiğini görmek mümkün, ama burası şimdilik son nokta gelişime her zaman ayak uydurmak gerekmektedir. Şuanda gelişim sürecini iyi yönetmiş kültürlerin felsefelerini inceliyoruz, bir sonraki adımda ipi çeken neden biz olmayalım…

dünyayı saran kırmızı okHer zaman işlerin yoğunluğundan ve karmaşıklığından dolayı günlük işlerle boğuşmakla uğraşmaktan yeni bir sistemin nasıl olacağını tasarlarız fakat harekete geçirmeyiz. Bu ise işletmeye genel olarak bakamadığımızdan bir stratejimiz olmadığından, 10 yıl sonra nerede olacağımızı, olmamız gerektiğini tam olarak kestiremediğimizden kaynaklanıyor, şimdi zaman yönetimini doğru yaparak gelecek için yatırım yapmak hem bu günümüzü hem de geleceğimizi yönlendirecektir.

Japon firmalarındaki her öneri sisteminin amacı;

 • İşlerin daha kolay hale gelmesi,

 • Ağır ve sıkıcı işlerin kaldırılması,

 • İş güvenliğinin sağlanması,

 • Verimliliğin arttırılması,

 • Kalitenin iyileştirilmesi,

 • Zaman ve para yönetiminde maksimum tasarrufun yapılmasıdır.

dişli çarklarBütün önerilerin tek bir amacı olunca dikkate alınma düzeyiyle sisteme alınma ciddiyeti aynı olmaktadır. İşler e kadar yoğun karışık olsa bile daha iyisi için sorgulamaktan vazgeçmemek gerekmektedir. Çünkü şartlar her zaman değişmektedir, düşünen sorgulayan, daha iyisi için uğraşan kazanır.

Bu sistem anlayışıyla işletmelerimizi tekrar bir gözden geçirmek ve yeni, sağlam, geleceği olan bir işletme için harekete geçmenin şimdi tam sırası…