işletmenin temel bileşenleriJapon iş kültürünün temeli, işçilerin onayının alınması değişime karşı inadın öngörülüp önceden kırılmasıdır. Bu sistemin oluşturulabilmesi için endüstriyel ilişkilerin sürekli geliştirilmesi işçilerin eğitimi üzerinde önemle durulması, işçilerin arasında resmi olmayan liderin çıkması için ortam hazırlanması, kalite çemberleri benzeri küçük gruplaşmaların oluşturulması, çalışma ortamının çalışılabilir kılınması, çalışma ortamında sosyal fonksiyonlara imkan tanınması, sistemin disiplinli bir şekilde tanımlanması,

Japon firmalarında üst düzey yönetiminin temelde üç işlevi bulunmaktadır;

  • firmanın gelecekteki vizyonunu belirlemek,

  • stratejik kararlar almak,

  • işleri sevk ve kontrol etmek

Japon sisteminde kişilerin firmaya duygusal olarak bağlanmalarını sağlamak önem taşımaktadır, bu nedenle örgüt kültürü üzerinde bilimsel çalışmalarla desteklenerek itinayla durmaktadırlar. Çalışanların firma ile özdeşleşmesi, sürekli iş imkanı, kıdeme verilen önem ve aktif iletişim ile daha da pekiştirilmektedir. Kişilerin terfisi artık kariyer yönetimine işaret etmektedir, bu sistem ise performans değerlendirmelerinin sonucunda işleme girmektedir. Japon firmalarında örgütsel bağlılığın sağlanması ve kariyer vaadi yöneticilerin firma içinden çıkmasıyla tasdik olunmaktadır, nadiren dışarıdan seçilmektedir.

dürüstlük sorumluluk girişimcilik kaliteŞuana kadar olan çalışmaların çoğu bilimsel olarak işletmelerde normatif ve duygusal bağlılık korelasyonu içinde tezlerle incelenmektedir, özellikle de insan kaynakları modülünde farklı bağlantılarla doğrulanmaktadır. Fakat Japon kültüründe gözden kaçan farklı unsurlarda uygulanmaktadır. Mesela biz üretim tesislerimize çalışanlardan başka kimseleri girdirmezken, Japon kültüründe personelin ailesine üretim tesisini gezme imkanı sunar; diğer öne çıkan unsurlarda; başarılı kişileri ödüllendirir, bölümler arası yarışmalar düzenlemek, yeni başlayan personele ritüel haline gelmiş “hoş geldin” ile selamlamak, firma bülten ve gazetesi yayımlamak, yönetici ile personeller arasında düzenli toplantılar düzenlemek

Japon kültüründe sürekli eğitim anlayışıyla hareket eder, bunlar çalışma esnasında, görev rotasyonu ile, kurum dışı, kişiye olanaklar sağlayarak kendi kendine, kurum içi, terfi öncesi eğitim düzenleyerek kurulmuş eğitimlerdir.