Yalınlık, en yüksek kalite, en düşük maliyet, en az malzemeyi depolayarak, zamanında ve esnek üretim, kayıpların ve değer sağlamayan unsurların ortadan kaldırılması, sürekli iyileştirme, çalışan için daha katılımcı olabileceği huzurlu ve mutlu bir ortam. Yalın üretim sisteminde anahtar kelimeler:

Kaizen (Sürekli İyileştirme), Kalite Kontrol Çemberleri, A3 Raporu, Obeya, Kanban, Tek Parça Akışı, U tipi yerleşim planı, Otonomasyon (jidoka), Just in Time, Poke-Yoke, 5 S, Deney Tasarımı, Toplam Üretken Bakım, Bir Dakikada Kalıp Değiştirme, Muda, Mura Muri, Tek Parça Akışı, (Heijunka) Dengeli Üretim, Toplam iş Denetimi, (Shojinka) İş Rotasyonu

yalın düşünce yalın araçlar yalın uygulamaSürekli İyileştirme (Kaizen): Tek bir iş akış sürecinin bile az masrafla daha çok değer kazanmak maksadıyla sürekli iyileştirilmesi anlamına gelir. Kurumdaki tüm çalışanların yaratıcı potansiyelini sisteme dahil etmesine izin verir, işçilerin fikir ve önerilerine saygıyı, yönetici işçi arasındaki ilişkiyi besler. Yöneticilerden biri işçilerin toplantılarına katılırlar. Öneriler uygulamaya alınıp verimlilik kazandırıldığı öngörülürse ödüllendirilir. Bunlar kurumsal kültürü besleyen öğelerdir. Kurumdaki çalışanların aidiyet duygusunu geliştirmek için özellikle iletişimin açık olmasına önem verilir. Çalışanlara insiyatif kullandırtırılır.

Kalite Kontrol Çemberleri: Kendi uzmanlık alanlarında problemleri birlikte tanımlayan, analiz eden, çözümler geliştiren oluşturan içlerinde takıma fikirleriyle yön verecek takım liderleri bulunan ayda 2-3 kez yinelenen küçük gruplardır.

A3 Raporu: Bu raporlar problemin, analizinin, öngörülen düzenleyici faaliyetlerinin ve faaliyet planının çözüm yollarının tek bir kağıda aktarıldığı bir görsel uygulamadır. Sorunları somut bir şekilde görebilmek için çok önemli bir adımdır. Çözüme pozitif anlamda daha çok katkıda bulunulduğu gözlemlenir.

Obeya: Proje planı, kilometre taşları ve gelişmeleri gösteren görsel şekiller ve grafiklerle beraber yaşanan gecikme ve teknik problemlere yönelik karşı önlemler alınan proje yönetim aracıdır.

Kanban: Müşteri siparişi bazlı üretim planlama ve hammadde temini için, kullanılan kartlara ve bu sisteme verilen isimdir. Amaç üretim içi ve depo stok seviyelerini sıfır düzeyinde tutmak, malzemenin tam zamanında istenildiği yerde olmasını sağlamaktır. Bu aslında bir iş akış şemasında başlangıçtan bitişe kadar gidiş sürecini tanımlamaktır.

Tek Parça Akışı: Amaç zaman kaybını önlemektir. Bir parçanın son şeklini alması için gerekli olan tüm makinaların, parçanın işlenme akışına sadık kalınarak yerleştirilmesidir.

U Tipi Yerleşim Planı: Bir işçiden birden fazla alanda değerlendirilebilmesi için makinaların U şeklinde konuçlandırılmasıdır.

yalın değişim dönüşümOtonomasyon (jidoka) : Amaç sorunun kaynağını hemen tespit etmektir. Bu nedenle üretim sırasında ortaya çıkan sorunu gidermek için işçilere verilen insiyatifle soruna müdahale edilmesidir.

Tam Zamanında Üretim (Just İn Time): Tam zamanında gerekli malzemelerin, gereken miktarda, tam zamanında üretilip, ulaşması gereken zamanda müşteriye ulaştırılmasıdır. Sistemin her öğesinin öngörülen şekilde zamanında gerçekleştirilmesidir.

Hata Önleme (Poke-Yoke) : Unutkanlık dikkatsizlik, yanlış anlama gibiinsan özgü hataları nötralize etmek amaç insani unsurlardan ayıklanmış eksiksiz bir sistem oluşturmak. Kullanılan yardımcı unsurlar: panolar, şablonlar, kılavuzlar, sayaçlar ve sensörler, ekipmanlar, parçaların yanlış kullanılmasına olanak vermeyen ürün tasarımları.