doğru ve etkin liderlikLiderliğin ilk sorumluluğu hedefi belirlemektir. En iyi sınavı ise hedefe ulaşmaktır. Hedef, genel hedefe katkıda bulunmalıdır, kişisel hedef bireyin gücüne ve becerilerine uygun olmalıdır. Bireysel hedef, ilgili bireyle birlikte belirlenmelidir. İyi bir hedef; ölçülebilir, süresi belirli, gerçekçi, meydan okuyan, mutabık kalınan hedeftir.

Gerekli genel fonksiyonlar ise şu şekildedir:

  • Planlama: mevcut tüm bilgileri araştırmak, görevini tanımlamak, doğru kararlarla çerçevelenmiş planlar yapmak,

  • Başlatmak: Gruba hedef ve planla ilgili brifing vermek, üyeler arasında görev paylaşımı yapmak, standartlarını belirlemek,

  • Kontrol: Grup standartlarını korumak, tempoyu etkilemek, hedefler doğrultusunda eylemleri kesinleştirmek, grubun karar alması için ateşlemek,

  • Destekleme: Grup ve bireyleri cesaretlendirmek, uzlaşmayı sağlamak, takım ruhu oluşturmak,

  • Bilgilendirme: Görev ve planları netleştirmek, teklif ve fikirleri anlaşılır biçimde özetlemek,

  • Değerlendirme: Bir fikrin olabilirliğini kontrol etmek, teklif edilen çözümün sonuçlarını sınamak, grup performansını değerlendirmek .

bir liderin yolundaAslında önemli olan yönetici olmak değil, tayininizle birlikte çalıştığınız kişilerin zihinlerinde ve kalplerinde onaylanmadıkça bir lider olamazsınız.

Etkili liderler kişiler hakkında bilgilenir ve onları tanırlar. Asıl kilit nokta; insanlara güven duyun insiyatif verin, belli ölçüde bağımsızlıkla birlikte geçek sorumluluklar verin. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Siz güvenin kişi o güvene layık olmak için bütün şartları zorlar.