genchi genbutsuJaponca bir kelime olan Genchi Geribetsu , yerinde inceleme anlamına gelmektedir. Kaizen yani Toplam kalite Yönetimi’nin en önemli unsurlarından biri olduğu önemle vurgulanır. Sorunları tanımlayıp öngörüde bulunmak için iş yerini bilmek, süreci yaşamak en önemli ögedir.

66Aslında hepimizin de sıklıkla tarif etmek istediği kelimeyi ön plana çıkarır. Bir işi en iyi o işşi yapan ve yaşayan bilir. Yerinde inceleme işi öğrenebilmek, sorunları çözmek ve iyileştirme yapmak için ilk basmak olmalıdır. Verimlilik çalışması yapmak için olmazsa olmazlardan biri de tesisi gezmek, sürece dahil olup o işi somut haliyle görebilmektir. Üretim tesisinin hangi noktasında işin aksadığını hangi noktanın iyileştirilebilir boşluklarda çalıştığını, hangi departmanın ne düzeyde verimli çalıştığını, sadece sürecin içine dahil olduğunuzda görebilirsiniz.

Tasarlanılan yeni bir model kostüm giydirilir gibi herhangi bir tesise uygulanmasının imkanı yoktur. Kaizen esnekliği olan ve temel hatları belirlenmiş ama kalıbı üretim tesisine göre çıkarılacak bir yönetim modelidir. Bu nedenle üretimdeki verimliliği ölçmek için tüm süreçlere vakıf olmak etkinlik verimlilik analizlerinin sonuçlarına göre model geliştirmek, uygulamak ve kontrol etmek gerekmektedir.

Bu süreçte bu kavramın üzerinde çok durmamın ve açıklık getirmeye çalışmamızın nedeni; aslında görülen bir saptama sonucudur. Bir özeleştiri getirecek olursak, biraz hazıra konma sisteminden uzaklaşmamız gerekmektedir. Toplam Kalite Yönetimi felsefesini sadece riskin olduğu zamanlarda en son anda uygulamak yerine, bir to solve problems happening herefelsefe olarak mantığını anlayıp, tüm sürece etki edecek ve iyileştirecek, temel amacının sadece etkililik ve verimliliği arttıracak bir çalışma olduğunu hatırlamamız gerekir. Küçük şirketlerde ve yeni büyüyen firmalarda bu modele geçiş biraz tepki toplayabilir, birazda sancılı bir süreç yaşatabilir ama bu sistemin mantığını işçisinden patronuna kadar en ince ayrıntılarına kadar anlatmak işimizi kolaylaştıracak ilk uygulanması gereken adımdır.