personel seçimiÇalışanların artık üretim faktörlerinden önemsiz bir unsuru olarak değil de, işletmeleri bilgi dünyasının getirdiği rekabet yapısı içerisinde öne geçirebilecek en önemli kaynak olduğu fark edilmeye başlanmıştır. Dünyada kurumsal yönden başarılı bir çizgi izleyen şirketlerin izdüşümleri gibi hareket eden yerel işletmelerde rekabet gücünü arttıracak önemli bir unsur olarak ön planda yer almaya başlamıştır. İlk zamanlarda sadece Özlük İşlemlerini gerçekleştiren, çalışan kayıtları tutma, personel ücreti belirleme, yan ödenekler, sigorta kesintileri, izinler, raporlu olduğu gün sayısı, işe devamsızlık,, geç kalma gibi işlerle uğraşan bir birim olarak yer edinmeye başlamış olup, görüş açısı sadece çalışanı bir maliyet unsuru olarak görmesinden ileri geliyordu.

Bu bakış açısı üzerinde durulması gereken temel farklılığı içeriyor, çünkü ilk zamanlarında “maliyet unsuru” olarak görülen “insan” faktörü, değişen ve gelişen bakış açısıyla değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yatırım yapılması gereken temel unsur olarak görmektedir. İnsan her türlü değişime ayak uyduran buna uygun yeni sentezler geliştiren değerlendirilebilirse gerçek bir zenginlik olabilecek dinamik bir kaynaktır. Yaratıcı zeka ve yetenekleri yönetmek adına bunların yönetilmesi de bu durumda önem arz etmektedir.

doğru personel seçimiTeknolojik anlamda gelişmelere bağlı olarak puantaj, bordrolama, muhasebenin insan kaynaklarına dair birçok modülüne otomasyon getirmiştir. Teknolojik sürecin getirdiklerinin eskisinden eğitimli ve sürekli öğrenmeye devam eden çalışan modeli bir ihtiyaç halini almıştır.

Ekonomik açıdan da etkili olan unsurlar vardır. Sanayi toplumundan, enformasyon toplumuna geçiş sürecinde ekonomik yapıdaki dönüşüm yeni işletmecilik anlayışları ve yeni işletme türleri ortaya çıkmasıdır. Eskiden rutin işlerin yapıldığı tekdüze bir çalışma sistemi varken günümüzde sürekli değişen çevre koşullarına ayak uyduracak esnek çevresel koşullara ayak uydurabilecek, bilgiyle donatılmış yüksek düzeyde yaratıcılık fonksiyonu gelişmiş özel çalışanların oluşturduğu “bilgi işçileri” tamamen beklentileri altüst etmiş, yeni bir çağ açmıştır.