cvBir başka değişim de etkisini hissettiren alanda toplumsal alandır. Bunlara örnek içinde yaşadığımız ve etkisini net bir şekilde hissettiğimiz için kolaylıkla fark edebileceğimiz bir değişimdir. Yaşam kalitesinin artması, çalışan beklentilerinin farklılaşması, işletmelerin tek amaçlarının karı yükseltmek olmadığı artık beklentilerin değişmesi ve sosyal sorumluluk gibi hissiyatlar içinde olmaları, yeni düşünce yapıları ve hareket tarzları işletmelerin yapılarındaki gözle görülür bir değişim olduğunu gösterir. Kavramsal etkisi ise dilimize getirdiği insan kaynakları alanında kullanılan yeni terimlerdir: rotasyon, takım çalışması, ekip ruhu, kariyer yönetimi, grup dinamikleri, motivasyon çalışmaları etc. gibi

Bir başka dönüşümde de mantıksal ve düşünsel anlamda olan etkidir. 20. yy’ın son çeyreğinde “Yeni Rönesans” olarak adlandırılan bir yaklaşımın ortaya çıkmasıdır. Bu dönüşümün her anına tanıklık ettiğimiz için de aslında en çok etkiyi sosyo- kültürel anlamda hissetmemiz mümkün oldu. Bunlar iletişim devrimi, değişikliğe uğrayan ilerleme ve iyileşme kavramaları, ekoloji ve çevresel sorunlar, etik değerlerdeki değişikliklerde bu süreçten etkilenenler arasındadır. Bu dünyada yaşayan herkes bu süreçten etkilenmiştir, işletmenin en önemli yapı taşı da insan olduğu için etkilenen insan değişime ayak uydurduğu için iyi yönetilen insan “etkilemeyi de” bilir.

insan kaynakları ücret yönetimi performans değerlendirme kariyer yönetimi oryantasyonBurada değerlendirme yaparken bütün fonksiyonları karşılaştırma yoluna gitmeyi tercih etmiyoruz. Bu ayrıntılarda kaybolmaktan bazen bütünü görmeyi “es” geçiyoruz biz bu anlamada genel bir yaklaşımla irdelemeye çalışıyoruz. İnsan kaynakları yönetimi uygulanırken iki türlü bakış açısı vardır, biri insanın rasyonel ve dikkatli değerlendirilmesi gereken bir kaynak olduğunu düşünen anlayış, diğeri ise biraz daha ılımlı olan ve esnek hatlara sahip olan anlayıştır. Bu anlayışın odağında ise sadece insan var. İnsan ilişkilerinin iş hayatındaki yansımaları çalışanların gelişimin, grup ilişkilerini ve yapıcı yönetimin etkisine odaklanır.

bulutların üzerinde cam insanlarPersonel yönetimi kısa vadeli ihtiyaçlara cevap vermek için sadece günü kurtarmaya odaklanmışken, insan kaynakları yönetimi, uzun vadeli bir bakış açısına sahiptir. Personel yönetimi her fonksiyonu ayrı ayrı ele alıp birbiriyle ilişkilendirmezken, insan kaynakları bütünselleştirici bir yaklaşımla işletme stratejisine katkıda bulunacak veriler toplar. Personel yönetimi, yöneticilerin ne yapmaları gerektiğine odaklanırken, insan kaynakları yönetimi üst yönetime veya tepe yöneticilere yeni dönüşümsel bir bakış açısı, bir duruş kazandırmaya çalışır. Personel yönetimi işçilere odaklanmadan sadece işi yaptırmaya çabalarken işçilerin haklarını korumadığı için sendikalara başvurulmasına neden olurdu, insan kaynakları çalışanlara sendikalardan daha fazla önemsediği için çalışana bir değer gözüyle bakmaktadır. Personel yönetimi klasik bilinen rutin eğitimleri kurum dışından temin ederken şimdi insan kaynakları yönetimi kurum içinde barındırdığı insan kaynaklarının yönlendirdiği eğitimcilerle birlikte çalışanların gerek duyduğu eğitimi vermeye çalışan gelişmiş ve geniş bir eğitim yelpazesine sahiptir.

İnsan Kaynakları yönetimi geleneksel personel yönetiminin çağdaş bir ifadesi yenilikçi ve değişimci bir yorumudur diyebiliriz. İnsanların aldıkları eğitim düzeylerinin yüksek olmasıyla, beklentilerinin yaratıcılık düzeylerinin sınırları zorlamasıyla artık beklentileri de değişmektedir. Önem verdikleri değerleri somuttan öteye geçmiştir. Mutlulukları; onurlu bir yaşam sunulması, insan olarak davranılması, işyerine katacakları değerle eşit görülmesi, değerli katılımcılar olarak hissettirilmesi ile eşdeğerdir.