Rekabetin arttığı, çevresel koşulların zorlaştığı, geleceğin belirsizleştiği bu dönemlerde eksikliğini ve yöneticilerde eksikliğini hissettiğimiz önemli bir vasıftır liderlik. Normal rutini sürdürmek için gerekli olan yönetici faktörü ile, krizi yönetmek ve yol göstermek için ihtiyaç duyulan ise liderlik faktörüdür. Bu iki kavram arasındaki farkı Zaleznik, binlerce profesyonel yöneticinin çok fazla eyaletin bulunduğu Amerika’’da “liderlik boşluğu” olduğunu iddia ederek bu şekilde bir çıkarımda bulunmuştur. İki vasfın da gerekli olduğu zamanlar bulunmaktadır, bu nedenle orta noktada uzlaşabilecekleri yeni bir yönetim modeli bulmak güzel bir fikir olabilir.

başarı successİşletmelerin en üst pozisyonunda olan yöneticiler hem lider hem de yönetici olmak zorundadırlar. Hickman” ürün veya hizmet kalitesinin, yeniliklerin veya düşük maliyetin rekabet avantajını idame ettiremeyecğini bunun ancak yönetim yeteneği ve liderlikle sağlanabileceğini vurgular. Aynı şekilde Blake, ve Mouton’da rekabet edilebilirliğin ancak teknolojinin olanaklarına açık, insanların şirkete bağlılıklarını etkileyen ve katılımını sağlayan ve çevresel şartları öngörebilen yönetim modelinin yönetsel bir liderlikle mümkün olabileceğini söylemektedirler.

Yönetici belirli bir amaca ulaşmak için, var olan kaynakları uyumlu ve verimli kararlar alma ve uygulama süreçleriyle ilgilenir. Lider ise; belirli amaçlar için belirli amaçlara ulaşabilmek için yapılan faaliyetlere genel bir bakış açısıyla bakma yeteneğine sahip olarak faaliyetlere etki edecek ve yönlendirecek bilgi ve yeteneklerin toplamıdır.

Verimlilik açısından değerlendirecek olursak; Verimlilik liderler için ilk odaklanacakları noktadır. En az girdiyle en çok çıktıya ulaşma çabasındadırlar, Vizyon sahibi olmasının getirdiği bir özellikle gelecekteki verimlilik planlarına yön vermeye yönelik çalışmalar yapar. Toplum içinde ne gibi sorumluluklara sahibiz?, Şirketimiz dünyada nasıl bir pozisyonda yer alacak?, dünyada geleceğimiz yer anlamında bizim dünyaya katkımız ne olacak? gibi sorulara yanıt arar.

succeed imagine explorer dream learn liveMisyon açısından değerlendirecek olursak; Ne’yi nasıl yapacağı ile ilgilenir, hedefi net olarak belirlemek tüm çerçeveleriyle çizmek önem arz eder. Yöneticiler, “işleri doğru” yaparlar; liderler ise “doğru işleri” yaparlar (W. Bennis) Yöneticilik bası şeyleri nasıl başarırım diye flu bir ortamda boğulurken, liderin farkı hedefi net oalrak belirleyip başarmak istediği şeyin aslında ne olduğunu net olarak tanımamak için mesai harcar. Bu daha sonra boşa vakit harcamaması için yapacağı ilk doğru harekettir.

İş hayatında şuanda çabaladığınız çok enerji göz doldurmaz önemli olan sonuç yani ne kadar yol kat ettiğinizdir. Bulunduğunuz seviyeyi, ve gideceğiniz yeri doğru tespit etmek asıl önemli unsurdur.

Beyin Fonksiyonları Açısından; Rasyonel düşünce ve analitik sol beynin görevleri arasındadır. Sağ beyin yarım küresi sezgisel ve bütüncül algılara daha kolayca ulaşabilmektedir. Sağ beyin lider fonksiyonlarını besleyen asıl bölümdür, bütünü görme, hayal göçü, hayal kurma, sanatsal faaliyetler yer alır. Bu nedenle, sağ beyin liderlik yap, sol beyin de yönet tavsiyelerini yapar.