Karizmatik Güç” açısından; Karizma kelimesini Max Weber Tanrı vergisi- cazibe olarak tanımlamıştır. Ayrıca mantıkla açıklanamayan güç olarak ta ifade edilebilir. Yönetici kendisine verilen gücü kullanır, üstlenmiş olduğu görevlerin bir göreği olarak astlarına emirde bulunur, ödül ve cezadan yararlanır bunların yaptırımdan yararlanır. Karizma değişimi gerçekleştirmekte önemli bir etken olmaktadır.

Jay Conger karizmanın nasıl geliştiğine yönelik bir model olmuştur. Birinci aşamada lider sürekli çevreyi değerlendirir ve ne yapılacağı ile ilgili vizyon geliştirir. Bu aşamada lider amaçları belirler. İkinci aşamada lider, vizyonu takipçilerine aktarır, Vizyon en cazip alternatif olduğunu açıklar. Üçüncü aşamada lider, uzmanlık, kişisel özveri, risk yükleme ve güven ve kurum kültürüyle birlikte bağlılık geliştirir. Son aşamada ise lider motive edici rol üstlenir.

Motive etmek açısından: Yönetici çalışanları mevcut düzene adapte etmeye çalışır, sadece kontrol etmeye çalışarak amaca yönlendirir. Lider ise, çalışanlara insiyatif verir, özgüvenlerini geliştirmeye çalışır, çalışanlar kurum kültürünü benimsedikleri için amaçlara ulaştıkları hedeflerde neye ulaşacaklarını bilirler. Yönetici ücretlere yansıtacağı belli bir miktar artışla çalışanları motive etmeye çalışır. Lider ise takipçilerinin özel bilgilerle donatılmış, değerli insanlar olduğunun farkındadır bu nedenle onların sadece maddi beklentilerle tatmin olmayacaklarını bilir, onları kısa vadeli kişisel çıkar yerine aşkın amaçlar ve başarı ve kendini gerçekleştirme taleplerine cevap verir. Ödül aslında içseldir. Bu tür bir lider bir örgütün iş felsefesini, sistemini ve kültürünü değiştirir.

Yönetim açısından: Yönetici varolan imkanları ve verileri kullanırken, lider yön belirleme ve vizyon geliştirmenin hakkını verir. Hızla gelişen, rakiplerin artık sayısının hatırlanmakta güçlük çekilecek kadar fazla olduğu, agresif bir küresel rekabet ortamında değişen dünyaya ayak uyduracak gerekli değişiklikleri yapacak bir yön belirleme ihtiyacı esas önemli hale gelmiştir.

Yönetici varolan görevleri uygun adaylara yönlendirme, varolan işleri tasnif etme gibi “yapboz” oyunu için güzel bir oyuncudur . Fakat lider işin bütün süreçlerine hakim olarak işin özünü kavramış olarak bütün çalışanları kurum kültürü etrafında birleştirir. Çalışanlara ilham verir, özgüvenleri sağlamlaştırır, takipçiler lideri model alacak kadar kilitlenir.

İşletmenin gideceği yönü bilmesi başarının bir şartıysa bu yolda gitmek ve hedefe ulaşmak için yapılacak çalışmalar da tamamlayıcı unsurdur.