Üretim yapan tüm firmalar, stoklardan maliyetlere kadar firmanın bütün işlemlerini tek bir merkezden yönetmek amacıyla ERP sistemlerini kullanmayı düşünmektedirler.

erpBurada bütün sanayi devriminden Post Fordizme geçiş sürecini ayrıntılı olarak incelemeyeceğiz. Şuanda yaşadığımız sürece odaklanacağız. Şuan Post Fordizm de müşteri arzu ve talepleri doğrultusunda üretim esas olmaktadır. Diğer bir deyişle, Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru fiyatla müşteriye ulaştırmak , üretimin asıl iş akışını oluşturmaktadır. Anlaşılmıştır ki bir ürünü oluşturma da yalnızca üretim süreci değil, diğer süreçlerin de etkisi vardır.

Dikkat edildiğin de görülecektir ki, “Üretim Yönetim Sistemi” paketlerinin gelişimi giderek kuruluşu, dikey ve yatay olmak üzere iki boyutta kapsayacak bir biçime gelmektedir. Bütün süreçler sistemin içinde yer almaya başlar.

erp systemFaydaları ise:

 • Stok takibi izlenebilir olduğu için gereksiz yere stok yapmayı önler,

 • Kaynakların verimli kullanmasını sağlayarak gereksiz maliyetten kurtarır,

 • Kar-zarar maliyet analizine istenildiğinde ulaşılmasına imkan verdiği için maliyet kontrolünü ele geçirme,

 • Değişken üretim koşullarına tepki verebilecek şekilde gelişmelere cevap verebilme,

 • Kalitenin izlenebilirliğine izin vermesi,

 • Her aşamayı bağımsız olarak maliyetlendirme,

 • Simülasyon,

 • Her düzeyde gelişmeye ve iyileştirmeye açık olma,

 • Her aşamada kesin, doğru, zamanında cevaplar bulabilme,

 • Müşteri hizmetinde gelişme,

 • Hız ve disiplin sağlanabilmesi,

 • Yönetimin her alacağı kararın sağlıklı verilerle desteklenmesi

ideas business plan crm erp successBu süreç işin her aşamasına şeffaflık getirir. Şirkete bir ışık tutar, ulaşılması zor olan bütün bilgiler görülür.Aynı şey finansal raporlar içinde geçerlidir.

ERP sistemine geçilirken danışmanlık, uyarlamalar, test etme, ve diğer maliyetler göz korkutsa da bunun ilk başta genel olarak bütün hatlarıyla öngörülmesi ve plan yapılması bütçe hazırlanması gerekmektedir. Her aşamaya hazırlıklı olarak gelinmelidir, aksi takdirde yani bu maliyetler ve harcanacak zaman biraz gelişime sekte vurabilir.

Seçilecek firmanın, üretici firmanın uluslararası alanda başarısı birincil derece önem arz etmektedir, ülkemizdeki yerleşik olarak iş yapması, teknik desteği istenildiği anda verecek hizmet yeterliliğinde olması, değişken ihtiyaçlara cevap verebilmesi, şeffaf ve doğru olması ise diğer önemli bulunan konular arasındadır.

Bir işletmede bu alanda birden çok proje yöneticisiyle birlikte görüşüp asıl ihtiyaçlarına cevap verecek firmayı bulmalıdır.