• küreselleşmeBireysellik ve Kolektivizm: Bu durum bireylerin kendi ihtiyaçlarını mı, yoksa içinde yaşadıkları toplumun çıkarlarını mı gözettiği göstermektedir. Türkiye de sonuca odaklılıktan ziyade sürece odaklanılması beklenir. Her sorundan haberdar olması çözmesi, sağduyulu olması, her iş ile ilgili bilgi sahibi olması, her sorunu anıda çözmesi beklenir. Farklı ülkelerden örnekler verecek olursak; Amerika’da bireysellik oranı yüksek çıkmıştır, Japonya da ise kollekivistlik oranı yüksektir. Bunların en belirgin özelliği adres yazmada karşımıza çıkar. Amerika’da Mr. veya Mrs. ile başlayan ad soyad, sonra şirket adını ünvanı, adres yazılır. Japonya ‘da ülke,şehir adres, şirket adı ve en son olarak ta kişinin soyadı ve adı yer alır. Bu iş hayatımıza sosyo-kültürel özelliklerimizin nasıl yöne verdiğinin çpok güzel bir örneğidir.

  • Kadınsı-Erkeksi Kültür: Yapısı itibariyle ve geleneksel yaşamdaki geçmişe bakılaca olursak her ne kadar masculine olarak Türk kültürünü tanımlasak ta çalışma hayatındaki bayanlar bu bakış açısını kırma yöneünde çok çaba sarfettikleri için iyi yerlere gelebilmişlerdir. Bu ise yaşanan dönüşümün en belirgin özelliğidir.Kadınsı kültür değerleri toplumla uyumlu, yenilik ve yaratıcılığa zemin hazırlayan, sürekli yeni fikirleri destekleyen, modern yönetim eğilimli olduğu görülür. ABD, Almanya, İsviçre erkeksi kültür özelliği taşımaktadır. Erkeksi kültürün beklentileri kısmen daha somuttur diyebiliriz. Özellikleri ise kendini öne çıkarmak, performans sergilemek, görülebilir bir başarı sağlamak ve en nihayetinde para kazanmaktır.

  • dünya önünde insanlarKısa Dönem- Uzun Dönem Boyutu: Kısa döneme yönelik kültür, durağan bir yapıya sahip olup,; geçmiş ya da şimdiki zamana odaklı dar bir yapıya sahip olurken, uzun dönem dinamiklik gösterir, geniş bir vizyona sahiptir. Türk iş kültürü son zamanlarda birçok alanda atağa geçmiş ve bizim gururumuz olacak işlere imza atmayı başarmış, sürekli kendiyle yarışma içersinde olan gelecek vaad eden dinamik bir yapıdadır.

İş hayatında çalışma kültürünü tanımlamaya ve genel özellikler söylenmeye çalışılırken gerçeklikle bazen farklılıklar olduğu gözlemlenmektedir. Yenilikçilik anlamında Batı modeli yönetim tarzı örnek alınırken aslında kültürel boyutta Japon kültürüne yakın olduğumuz gerçeği yadsınamaz bir gerçekliktir.

Kaynak:

  • Türkiyat Araştırma Dergisi, Adem Öğüt, Ayşe KOCABACAK (145-168).Küreselleşme Sürecinde Türk İş Kültüründe Yaşanan Dönüşümün Boyutları

  • A. Batlaş, Ekip Çalışması ve Liderlik, Remzi kitabevi, 5. Basım, İstanbul 2001, s.29