Bireylerin hayatlarının her alanında huzuru ve mutluluğu yakalayabilmesi için güçlü ve geliştirilebilecek yanlarının farkında olmaları, duygularına hükmedebilmeleri, davranışlarını kontrol edebilmeleri ve yönlendirebilmeleri, birlikte çalıştığı yada sosyal çevresinde olan kişilerin duygularını anlayabilmeleri gerekmektedir.

duygusal zekaBireyler de olduğu gibi, işletmelerin de sahip olduğu duygusal zeka, onların performansını arttırmak için önemli bir unsurdur. Farkları, işletmedeki her ilişki etkin yürütülecek onların istek ve beklentiler anlaşılacağı için sağlıklı iletişim kurulacaktır. Sonuç olarak kurum çalışanlarını ve işletmenin her öğesini kendisine güçlü bir şekilde bağlamayı başaracaktır.

Enformasyon toplumunda bilgi ve meteryale çok rahatlıkla ulaşılabileceği için fark yaratacak tek unsur yüksek duygusal zekanın bireye getirdikleri olacaktır.

Karşılaştırmalı olarak açıklarsak duygusal zekanın bireye kattığı değer daha fazla ön plana çıkacaktır: Yüksek IQ’ya sahip baylar; sürekli öğrenme isteğiyle öğrenilmiş entelektüel ilgi ve yetenekler, önlenemez hızla yükselen hırs, üretkenlik, istikrarlılık, eleştirici, tepeden bakan, megaloman, sosyal olmayan, sosyal ilişkilerinde tutuk ve mesafeli davranan, çevresindeki olaylara kayıtsız davranan bir model sergilerler. Duygusal zekası yüksek baylar ise; bulundukları ortama neşe katan, insiyatif alma, sonuç odaklı çalışma, etkili bir görüşe sahip olma özelliğiyle bulundukları ortamda dikkatleri rahatça çekebilmeleri, özverili, sevecen olma özellikleri ön plana çıkar.

Aynı karşılaştırmayı bayanlarda da yapalım: Yüksek IQ’ya sahip baylar; entelektüel açıdan geniş bilgi ve ilgi alanları olan estetik bilgileri vardır, suçluluk hissine yatkındırlar, cesaretleri yoktur, derin düşünceye dalıp çıkamazlar, olaylara kaygıyla bakarlar. Duygusal zekası yüksek olan bayanlar; girişimci bir zekaya sahiptir, sosyaldir, hayatta var olmasının bir misyon içerdiğini düşünür, neşeli, kendi içinde huzurlu, hayatını yaşama şeklini kendi istediği gibi yöneten yüksek aura etkisiyle bulundukları ortamda hemen fark edilen özellikli bayanlardır.

duygusal zeka eqDuygusal zekanın kişiye kattıkları artı değerlerin başında kendini tanıma yer almaktadır: Bu hal insan olma bilincidir. Hümanistliğin insancıl davranışın ruh hali tanımlamasıdır. İnsan kendini bildiği tanıdığı, en uç noktaları yaşadığı anda bile kendine yönelik olabilmeyi sürdüren tarafsız bir davranış halidir. Kendi sınırlarını bilen özbilinci hayatının her anında hakim, kendinden emin, hayata olumlu bir gözle bakan, negatif bir durumda bile derine inip olayda kaybolmadan kısa bir sürede kendin bu durumdan sıyırabilen bir yapıya sahiptir.

Duygulara yön vermekte duygusal zekanın getirilerinden biridir. Bireyin duygularının esiri olmaması diye açıklayabiliriz. Her duygunun kendine has bir ağırlığı bir ciddiyeti bir değeri vardır. Duyguları bastırdığınızda donukluk ve soyutlanma gibi bir durumla karşılaşabiliriz, kontrolden çıktığında ise, aşırı ve ısrarlı olabiliyor, bunu da sınırı aşma olarak tanımlayabiliriz. Duygulara yön vermek engellemek manasında anlaşılmamalı, durumu kolaylaştıracak ve mantıksal çerçeveye oturtmaktır.

Motivasyon duygusal zekanın direkt etkilerinden biridir. Kendi iç huzuru ve hedefleri olan bireyler hedeflere ulaşmak için önündeki engelleri teker teker büyük bir sebatla çözümleneceğine inanıp, başka hiç kimseye ihtiyaç duymadan hedeflerine ulaşabilmektedirler. Sürecin her bir anın keyfini çıkarıp, zor zamanlarda da dersler almayı hayatın tam da kendisi olarak kabul etmişlerdir.

Empati kurabilme belki de duygusal zekada insani özelliklerden en çarpıcı olanıdır; Empati yetisine sahip bireyler, başkalarını bakış açısını kavrayabilen, dile getirilemeyen duygulara da öz sezileriyle hakim olabilen, ne zaman, nerede, nasıl davranabileceğini bilen insani özelliklerin bulunduğu bireylerdir.

duygusal zeka mutluluk başarıSosyal Beceriler ise diğer duygusal zeka örneklerinin bir ürünü, sonucudur. Bu becerisi yüksek olan bireyler, çevrelerindeki kişilerle rahat bağlantı kurabilmekte, onların tepkilerini, hislerini akıllıca okuyabilmekte, onları yönlendirebilmekte, zor durumların üstesinden gelebilmektedirler.

Bu türde bireylerin seçilmiş olduğu bir işletmenin özellikleri de şu şekilde olacaktır.

  • Önce insan anlayışı hakimdir,

  • Çalışanı mentalite hem de duygusal anlamda etkileyecek bir kurum kültürüne sahip olacaktır,

  • Değişim sürecinde insana odaklanılacağı için değişim hızlı ca kabul görecektir,

  • Kurumun başarısına katkıda bulunacak olan bireylerin kuruma nasıl kazandırılacağı bilinen bir kurum olacaktır,

  • Çalışanın eğitimine, gelişimine, harcanan para bir maliyet olarak değil de geleceğe yatırım olarak değerlendirilecektir.

Duygusal zeka işletmelerin önem vermesi gereken eğitim programlarında muhakkak çalışanı bu yönde eğitmesi gereken bir alandır.