iş yaşam dengesiBu iş yaşam dengesine birde diğer açıdan bakalım; Birden fazla rolün yerine getirilme zorunluluğunun yarattığı stres bireylerde işe devamsızlık yüzdesini arttırmaktadır. Bu sadece çalışma hayatını değil aynı zamanda aile yaşamlarını da kötü etkilemektedir. Bu nedenle aynı anda işverene, sendikalara ve devlete de iş düşmektedir.

İşveren açısından; kadının çalışma hayatında zorunlu olarak( çocuk, yetişkin, kişisel bakım) yapması gereken devamsızlık sürecindeki kesintileri belirli bir düzeyde tutulması, full time çalışma zamanlarını bu özel zamanlarda part time olarak değerlendirebilme şanslarının olması gibi seçenekler verilmesi, çalışma hayatında bulundukları zamanı daha kaliteli ve verimli hale getirilebilir. Stresle başa çıkma yolları konusunda eğitimler verilip çalışanların birlikte olabileceği aktiviteler düzenleyebilir.

iş hayatında güler yüzBireylerin iş ve yaşam dengesi üzerine kurduğu düzenin olumlu getirilerini bu çalışmada belirtmeye çalıştık. Bireyler için yaşam; kişisel, çalışma ve aile yaşantısı anlamında bir bütünlüğü ifade etmektedir. Bu nedenle bir denge kurulması bireyin nitelikli bir yaşam sürmesini, ailesi ve sosyal çevresiyle olumlu bir etkileşimde bulunmasını, işverenin beklentilerinin karşılanmasını sağlayacaktır. Ülke bütününde bu şekilde bir politik düzenlemeyle de varolan başarımızı arttırarak yükselen dev şirketlerle rekabet etme düzeyinde verimlilik ve kalite arasında başta yer alan ülkeler arasında oluruz.