kurumsallaşmaKurumsallaşma genellikle tam olarak içeriği bilinmeden ulaşılması gereken bir yönetim sistemidir. Aslında kurumsallaşmanın yanlış olarak bilinen bir özelliği çalışanları dökümanlara, formlara boğacağı ve sistemin hiyerarşik anlamda yeniden düzenleneceği düşüncesidir. Aslında kurumsallaşmanın getirdiği bütün bu düşüncelerin aksine sonuç odaklı, sistemsel, çözümsel bir yönetim modelidir.

Kurumsallaşma süreci biraz sıkıntılı olarak uygulamada kendini göstermektedir. Bu süreçte şu hususlar önceden kabul edilmelidir; maliyetler artıp yeni giderler çıkacağı için satışlarda artış olsa bile giderler gözde büyüyecektir, onay mercileri arttığı için sistem hızlanması gerekirken yavaşlamış gibi görünebilir, bu ise baştaki hazırlık sürecinde demoralize olunmasına ve sisteme olan inancın zayıflamasına neden olur, bu süreçte kurumsal süreçte unvan olarak yer ararken çalışanların birbirine söz geçirme süreci olarak devam edeceği için çalışanlar iş yapma taraftarı değil de iş yaptırtmayı seçerler.

Bu süreçte aslında yapılması gereken uygulama süreçleri şu şekildedir:sorumluluk dürüstlük kalite girişimcilik

  • Onay sistemini iyileştirin. Birden fazla kalifiye olmayan eleman çalıştıracağınıza, ilgili bölümlerde yetkin, kriz yönetebilen, şirkette insiyatif alıp farklı öneriler sunabilecek kadar kurum kültürünü hissetmiş, şirket için hedefleri olan, bir çalışan bulundurup kalifiye personel çalıştırmak hem enerjinizi hem de diğer çalışanların şirkete bağlılığını arttıracaktır.

  • dişli çarkUygulama sürecinde duraksama yaşatılmasın: Kurumsallaşma sürecinde yapılacak bir sürü iş ve gerçekleştirilmesi gereken bir çok karar vardır. Bu süreç biraz can sıkıcı olarak devam ederse iyileşme sürecine olan pozitif inanç tersine dönebilir, bu nedenle bu konuda dikkat edilmesi gerekir. Kararları öncelik sırasına göre bekleten üzerinde bir daha düşünülmesine gerek kalmayacak şekilde ayrıntılarıyla incelenip hızlı bir şekilde karar verilmesi gerekmektedir.

  • Departmanlaşma sürecini iyileştirin: Her bir departmanın iş akış şeması ayrı ayrı belirlenip, sonrasında bütün içinde nasıl entegre olunacağı baştan bir plan dahilinde olmalıdır. Her bir departmanın ayrı ayrı yetkili olan kalifiye çalışanları olması çarkların daha iyi çalıştırılması için etkili olacaktır.