AİLE ŞİRKETİNDE PATRON “TEK ADAM” DEĞİL “ORKESTRA ŞEFİ” OLMALIDIR!.. 

Günümüzde birçok şirketin geçmişine baktığımızda aile şirketi olarak başladığını görürüz. Bu sistem iyi yönetildiği takdirde başarıya ulaşabilecek bir zemindir.

aile şirketi

Aile şirketi sahipleri, kendileri işin başında olduğu, sahiplenme duygusu ve sorumluluk duyguları yüksek olduğu için, esnek çalışma saatlerini kullandıkları ve kendi aralarında hızlı karar alabilecekleri bir ortam olduğu için şirket büyümesinde uygun bir ortam gibi görünmektedir. Ancak işler büyüdüğü zaman, departmanlar kurulduğu ve bir çok şubede vücut bulduğu zaman aynı zamanda, büyüme sürecinin içine aile şirketi yöneticilerinin alışkın olmadığı işin uzmanlarının oluşturacağı insan kaynakları, verimlilik analizi, kalite, maliyet muhasebesi, insan ilişkileri, sürekli iyileştirme gibi kavramlar girmeye başlar. Bu süreçte genellikle bu konulara yabancı oldukları için lüks gibi görünen bu departmanlara inanmadıkları ve önyargıyla baktıkları için sıkıntılar başlar.

gelişim grafiğiBu tür şirketlerde şirketin sahibi genellikle çekirdekten ve soyunduğu işin mutfağından gelmiş olmaktadır. İşin çekirdeğinden gelmek, kendi bilgisine güvenmesi önemlidir, ama kalıcılık ve başarının sürdürülebilmesi için yeterli değildir. Şimdi aile şirketlerinde sıklıkla rastlanan sorunlara biraz daha odaklanalım:

Dünyadaki aile şirketlerinin üçüncü kuşağa devir oranlarındaki başarılarına baktığımızda; üçüncü kuşağa ulaşma oranı 15-20, ömürlerinin ise 25-30 yıl olduğunu görürüz. Bu ise bizim önümüze şu gerçeği seriyor, sistemli bir şekilde kurumsallaşamama ve başarılı bir yönetim sergileyememe!.. Aslında bu iki özelliği söyleyince biraz daha netleşiyor aklımızda her şey, başarısızlığın backround’unu daha net görebiliyoruz. Şirket ile aile birbirlerinden farklılık göstermektedir. Şirkette en büyük hata olarak yetenek, performans gibi kriterlerin yerini kan bağı öncelikli sırayı aldığında (ki buna nipotizm deniliyor) ve bu organizasyon şemasını, hiyerarşik yapıyı, görev dağılımını, iş tanımlarını da etkilediğinde içinden çıkılmaz ve başarılı bir yapıdan uzak hale gelmektedir.