İletişimin stratejik bir role soyunduğu günümüz örgütlerinde, iletişim kurumsal iletişim ve pazarlama iletişim olarak iki ayrı kulvarda yön bulmaktadır.

kurumsal iletişimKurumsal yönetim ilkelerinin başında örgütlerde iletişim kuralları açısından hedeflenen adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk yer almaktadır. Bir kurumda bu ilkelerle kurulan iletişim platformu şirket çalışanlarının şirkete olan güveni var olduğu sürece, tüm hedef kitle o şirkete her ortamda – en ciddi krizler dahil – sahip çıkacaklardır. Bunun adı “şirket itibarı”dır. Bu kazançları getireceğinin farkında olan üst düzey yöneticiler bu iletişimi rakiplerinden sıyrılmak için rekabet unsuru olarak başarıyla kullanmaktadırlar. Bu şekilde de toplum nezdinde ayrıcalıklı bir konum ulaşmaktadır.

Bütün şirketlerin bünyelerinde bir sistem kurma yönündeki vazgeçilmez isteklerinin gerçekleştirebilmeleri için şu sac ayaklarına ihtiyaç duyulmaktadır; yönetim kalitesi, kurumsal itibar, sistem anlayışı.

iletişimBütün kuruluşlarda kurumsallığı baltalayan asıl önemli öğe iletişimin düzgün kurulamaması kurumsal iletişimin ilkelerinin belirlenmemiş olmasıdır. Bu konuda da kurumsallık üzerinde bu kadar çok durmamızın nedeni kurumsallaşmanın sağlıklı iletişim geliştirilmedikçe çalışanlar ve yöneticiler tarafından içselleştirilemeyecek olması gerçeğidir. Bu çok sık yaşanan ama nedeni soyut bir kavram olarak görünen “iletişim”e dayandığı için önemsenmeyen bir konudur.

Kurumsal olmak, kurumsal kimlik, kurumsallık gibi söylemler akademik söylemler olarak kalmaktadır. En büyük hata yönetim tarafından bu konuların ciddiye alınmamasıdır. Ama gözden kaçan konu şudur ki bu konular işletmelerde sıkıntısı çekildiği için araştırma konusu olmuş ve akademik mecralarda incelenmeye alınmıştır. Bu konular işletmeler tarafından ciddiye alınıp önem verilinceye kadar kurumsallaşma süreci içselleştirilme krizi yaşayacaktır ve tabi bu konunun dahası da var…

iletişim ağıKurumsal iletişim işletme içinde yeterli önemi görmediği sürece; üst yönetim kendi bildiği tarz yönetime devam etmekte ve çalışan takım arkadaşlarıyla fikir alışverişi yapmamaktadır. Genellikle rastlanan ve artık yadırganmayan duruma gelen bir kurum içi “iletişim” şekli de üst yönetim kendi görüşlerini açıklamakta, diğer gruplardan da bunu desteklemesini beklemektedir, tabi sadece bekleme; emreder.

Bu kurum içi iletişim modelini okurken her takipçimizin söylemini ve mimik hareketlerini tahmin edebiliyorum… Bu yaklaşım kariyer korkusu ile bastırılmış (hatta kalifiye değilse işten çıkarma korkusu da eklenir buna) çalışanlarla dolu bir işletme yapısı oluşturmaktadır. İşletmelerin başarılı bir yönetim kalitesine sahip olabilmeleri için kurumsal itibarlarına bilinçli bir şekilde yön vermeleri, bunun için de birçok damardan beslenen kurumsal yönetime önem vermeleri gerekmektedir.