Pazarda işletmenin itibarlı bir şekilde yer alması her işletme sahibi için kardan hemen sonra gelen hedeftir. Son zamanlarda küreselleşme, rekabet yeni pazar arayışı yarışının getirilerinden pazar, işletme, ve toplum nasibini almıştır.

Kimlik “biz kimiz?” sorusunun cevabıdır. Bir işletme bünyesinde yer alan çalışanlar ne kadar birlik, bütünlük içinde hareket ederlerse bu işletmenin kimliğine de yansımaktadır. Kimlik, bir çok öğenin tek bir yansıtılma biçimi olduğu için önem arz etmektedir. Bunda personel politikası, dışa yansıtılan fiziksel özellikler, müşteri hizmetleri, kurum politikası, reklam, ambalaj gibi iletişim öğeleri yer almaktadır.kurumsal toplantı

Kurum kimliği birçok unsurun şirket için ipuçları verdiği anlamlı bir mozaiktir. Patronlar tarafından kimliğin başarısı sadece kar getirecek öğeler olan pazarlama ve halkla ilişkiler fonksiyonlarına dayandığı düşünülse de, iletişim ve davranışla da iletilmektedir. Bu anlamıyla sadece görsel değil içeriğin de önem arz ettiği “bütünlük” temel etkendir.

imajSistemi Planlama açısından bakıldığında; kurum kimliği firma logosunun, satış stratejisi, reklam kampanyaları, hitap etme şekli bir bütünün içinde yer alan belli bir plan içerisinde sürdürülmesi gereken öğelerdir.

Kurum kimliğinin oluşturulması ve onun yansıtılması sırasında işletmenin kendi özelliklerini bilmesi diğer önemli olan konudur. Çok başarılı kurumsal bir şirket bile olsa kendi eksikliklerin farkında olması bunları güçlü yönleriyle nasıl kamufle edeceği ve hedef kitleye nasıl yansıtacağının bilgisinde olması bir duruş sergilemesi gerekmektedir.

fikir ampül paraSürdürülen başarılı için ayrıntılar her zaman önemlidir. Kar sağlamak için bazen çok ters düşülen konu kurum kimliğidir. Ama kurum kimliği düşünülerek belli bir anda getiriyi hiçe saymanız ileriki zamanlar için sizin kazanımınız olacaktır.

Kurum kimliğinin kurumsal üne dönüşmesi için kurumsal kimlikleşmenin hedef kitle üzerinde pozitif bir kurumsal imaj yaratması gerekmektedir, bu ise yeni bir organizasyon yapısı dahil tüm sürecin yeniden yapılanmasını gerektirir. Kurum kimliği ile bir işletmenin hatırlanabilir, karakteristik özelliklerinin ve onu diğerlerinden ayıran kabiliyetlerinin tasarlanması yansıtılmaktadır. Kurum kimliği yansıtılırken; açıklık, tutum, iletişim, vizyon (görsel ifade) öğelerinden yararlanılabilmektedir.