Kurum kimliğini neden bu kadar önemsiyoruz, zaman ayırıyoruz, üzerinde düşünüyoruz sorularına cevap verelim şimdi:

kurumsal imaj yapılanmasıİçe dönük olan hedefleri inceleyecek olursak, Çalışanların birlikte verdikleri kararlardan oluşan süreçler ve yapı daha sağlıklı, açık ve belirgin olacaktır. Çalışanlarla yönetim arasında sağlıklı iletişim kurulacağından davranışlarına yönetimin istekleri doğrultusunda yön veriyor olacaklardır. Bütün çalışanlar sinerji oluşturacak ortak bir hedef belirleyecekleri için şirketin yönlenmesi ve başarıya ulaşma hızına ivme kazandıracaktır, verilen reklamlar ilkönce güvenilirlilik testinden geçmiş olacaktır. Böylece üretim ve gelişim giderlerinin sermayeden kullanacağı pay azalacaktır. Çalışanlar dinlenildiğinin, önemsendiğinin farkına varacaktır, şirkete bağlılıkları artacaktır, kurum kültürünün temelleri yavaş yavaş atılmaya başlanacaktır. Bunlar da direkt olarak motivasyon, memnuniyet ve başarı, üretim artışının yükselmesi demektir.

puzzleDışa dönük hedefler ise; genel ifadeyle hedef kitleye, pazara, çevreye uyumunu kapsar. Başarı için işletmenin kendini iyi tanımlaması, hedef kitleyi doğru seçmesi, belirlemesi ve bu sıralama doğrultusunda kimliği oluşturması gerekmektedir. Hedef kitle tarafından bilinirlilik, sempati, güven kazanılması işletmenin davranışına bu yolda kendine güvenmesini sağlar. Kurum kimliği; işletmenin kendini pazara kabul ettirmesini sağlar, yatırımcıları özendirir, bilinçli tüketici oluşmasını sağlar, müşterilerin eleştiri yapabilmesini sağlar,

Firmaların kurumsallaşma isteği, pazar payından yüksek orandan faydalanmak istemeleri, kapitalizm süreci firmaları kurum kimliği oluşturmaya veya yenilemeye zorlamaktadır.

satranç piyonYönetimde yeniden bir yapılanma varsa, düşüncelerde yönetim modelinde ya da organizasyon yapısında köklü değişiklikler varsa, ürün yelpazesine yenileri eklendiyse, aynı kulvarda rakipler çoğaldıysa ve bazılarını sizin için tehlike olarak görüyorsanız, verimlilik ve kar düşmüşse, hedef kitlenizi değiştirmek istiyorsanız, duruşunuzu ve tavrınızı yenilemeniz gerekmektedir; bunlar size yeni bir kimlik gerektiğinin göstergesidir…