Belirli bir topluluğa, gruba dış görünüşle girersiniz ama iç görünüşünüzle devam edersiniz!.. Davranışlar iç görünüşünüzü dışa yansıtan aynadır. Dolayısıyla siz bir bütünseniz, davranışlarınızdan da sorumlusunuzdur hem de aslında dış görünüşünüzle eşit önemde.

iş hayatında davranışlarSizin için kendinize saygınız dışarıya saygınızdan önemliyse ki; böyle olması gerekiyor çünkü hiçbir şey sizden daha önemli değil, dolayısıyla davranışlarınızı yönlendirmeye önem vermeniz gerekmektedir.

Davranışlar doğuştan elde ettiğimiz alışkanlıklar bütünü değildir. Davranışlar doğa, toplum, birey üçlemesinin birbiriyle etkileşiminin bir tezahürüdür. Dolayısıyla ikizler bile genlerinden getirdikleri özellikler ve bütün aynılıklara rağmen başka sosyo-kültürel çevrelerde yetiştirildilerse davranışlarında bu farklılığı gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla bize yarar sağlayabilecek durum davranışların değiştirilebilir ve “düzeltilebilir” olmasıdır.

uluslar arası anlaşmaDavranışlarınız arkadaş çevrenizi belirleyecek önemli unsurlardan biridir: Sizin sağduyulu ve davranışa önem veren gentlemen ya da nazik tavırlarınız çevrenizde sizin için bir imaj oluşmasını sağlayacaktır. Bu imajı aslında çevrenize siz belir(let)iyorsunuz. Siz başarılı bir yönetici olabilirsiniz, ama başarılı ve “sevilen” bir yönetici de olabilirsiniz. Size bu sevilen sıfatını verebilmeleri için de sadece sağduyulu ve gentlemen olmanız beklenir. Seçebileceğiniz ve yöneteceğiniz ilişkileriniz davranışlarınıza bağlıdır. Üst yönetimde yer alabilirsiniz, icra kurulunda da ama siz CEO olmak istiyorsanız bir bütün olarak mükemmellik arz etmelisiniz. CEO olmak birçok sorumluluğu gerektirir…

Tek bir yönetim kitabı yoktur, bütün yönetim kitapları odaklanma da etiğe önem verip, sizi kişisel gelişim noktasına yönlendirir, sağduyulu, duygularını kontrol eden insanların her halinden hayatlarına dair ipuçlarına çıkarmanızı sağlayacak ipuçlarına ulaşmanızı ve koşulları nasıl yönlendireceğinizi düşündürtürler. Yön vermezler size yön vermeniz için alternatifler sunarlar. Bireylerin küçük bir davranışına yaşadığı sosyal ortam; büyüdükleri geliştikleri kültürel yapı, ekonomik koşullar, aile ortamı, alışkanlıkları etki eder.