Bilgi ile bir yerlere gelip sorumluluk alabilirsiniz, ama gözünüz yükseklerdeyse; önce kişisel gelişiminize önem vermelisiniz. İşinizde başarılı, sağduyulu, beden dilinizi çok iyi kullanan, çevrenizle ilişkilerini yönetmekte başarılı bir bireyseniz, yöneticiliğe güçlü bir adaysınız demektir.

öne çıkan bayanNasıl davranacağımızı, hayatımıza nasıl yön vereceğimizi aslında sadece kendimiz belirleriz. Şuan hangi konumdaysak; bu tamamen bizim başarımız ya da başarısızlığımızdır.

Başarılı olmak istiyorsak ilk önce hatalarımızın kaynağının kendimiz olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Hataların kaynağına inip, çözümlememiz ve bir daha aynı hataya düşmemek için yol belirlememiz gerekmektedir. Hayat birçok hatayı yaşamamız için çok kısa, etrafı yorumlamamız bu anlamda önem kazanmaktadır. Empati ile düşünsel jimnastik yapmalıyız. Sonuç odaklı olarak değerlendirecek olursak; her hata bir kazanımdır. Ama her hatanın kaynağı da bizim izin vermemizdir.

Bir diğer önemli konu ise her bireyi olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğidir. Her çalışan toplum içinde belirli bir düzeni bozmadığı sürece farklılığı kabul edilebilir olmalıdır. Çünkü gökkuşağını güzelleştiren içindeki renklerin bir ahenk içindeki çeşitliliğidir. Aynısı bir şirket içinde de düşünülmelidir. Farklılığa tahammülümüz olmalıdır. Siz bir sürü yönetmiyorsunuz… Siz her bir birbirinden farklı özelliklere sahip sayıları binlere varan insan yönetiyorsunuz. Bunun için yöneticilerin olgun bir yapıya sahip, farklılıkların hangi faktörlerden kaynaklandığını bilen, kendine güvenen, sağduyulu (sağduyu bir erdemlilik özelliğidir) davranabilen, davranışlarıyla hem göze hem ruha hitap eden özel bir lider yapıda olması gerekmektedir.