Aslında provakatif, politik terim gibi algılanır ve kışkırtmak anlamına gelir değil mi!. Mesela yakın zamanda gündemimizde uzun süre yer alan sosyoloji tarihine bir olgu olarak geçmiş olan büyük bir simgedir; “gezi parkı”. Bu durum hiçte politik olmadan tamamen insani duygulara atıfta bulunmak için bir “illüzyonist”, profesyonel bir lider tarafından yorumlandı. (Sn. Tanyer Sönmezer) Çoğunluğun bakamadığı taraftan bakmak tabî ki de alkışlandı, hiçbir politik unsura malzeme yapmadan tamamen lider kimliğiyle özel sektördeki deneyimiyle anlattı. Provakatif bir konu ezber bozan şekilde sosyolojik olgu olarak tanımlandı ve o şekilde anlatıldı. Bazen toplumun hareketini doğru yorumlayabilmek için sosyoloji bilmek gerekmez, olayları politik ya da siyasi olarak etiketlemeden gerçeği görmeyi çalışmak, toplumu etkileyen yanlarıyla irdelediğinizde herkes sosyolojik bir sağduyuya sahip olur. Bu bir “bakma” değil, “görme” eylemidir. Doğru yorumlamanız etiketlemeden görmenize bağlı. Özgür olmanıza, sınırları çizmemenize, bağlantı yollarını kapamamanıza bağlı!. Bizi bu zirvede “bakmanın” ötesinde “görmeye” davet ettiler. Bu bir farkındalığa çağırıydı. Evet şimdi tam sırası!.

provakatik zirve sosyolojik yaklaşım

Eğitim sistemimiz gereği düşünmemeye, var olan en major konuyu kabullenmeye alıştığımızdan olsa gerek “icat çıkarın” workshopuyla konuşma “provakatif”ti. İlkönce kendinizi provake edemezseniz başkalarını nasıl provake edeceksiniz. Zenginlik farklı cevherleri ortaya çıkardığımız zaman vücut bulur. Biz başkaları kendi istediğimiz tarafa yönlendirirsek özgün bir cevher ortaya çıkmış olmaz. Onun için herkes kendi içinde özgün olarak kendi farkındalıklarıyla ortaya koyabilmeli kendini, değişime önce kendinden başlamalı. Farklı olma cesaretine vurguda bulunuldu. Farklı olmaya cesaretiniz olsun.

Sizinle bir karşılaştırma daha yapalım!. Personel yönetimi döneminde elimizdeki “kıymetlerin” değerini bilmeden herkesin standartlaşmaya yöneltildiği zamanlardı, şimdiki döneme bakalım, Linkedin Recruiter kullanarak iş arama sürecinde profesyonellerin yeni açılan pozisyonlara kavuşturulması konusunda başarılı oldukları için insan kaynakları profesyonellerine ödüller veriliyor!. Bu şekilde insan kaynakları artık yeni bir misyon edinmiş oluyor, çalışanların mutluluğu için onların yetkinliğinin farkına varılıp en uygun işe, en mutlu olacakları işe yönlendirmek asıl amaç oldu, geleceğin liderlerine yön vermek önemli bir vurgu!.

Önceden herkes bir yerlere gelmek için know – how bilgiye sahipti ama şimdi paylaşımcılık övülüyor, Laurie Ruettimann bize bu alanda duayen olan kendi listesinde bulunan profesyonellerin bilgisini paylaşıyor. Bilgiyi saklamak yerine paylaşmak ön plana çıktı.

Y kuşağı gibi sorgulayan yeni bir nesile eski sistemdeki bilgilerinizle cevap veremezsiniz. Bir devrim sürecindeyiz, çünkü artık yer,, mekan önemli değil, istenilen bilgiye istenilen zamanda ulaşılabiliyor, insan kaynağımız çok iddialı, elimizdeki olanaklar çok yenilikçi (innovative), kariyer olanakları çok sıra dışı, düşünme biçimimiz yaratıcı (creatif), tüm bu süreçlere eşlik eden düşüncemizde ise “farkındalık” hakim, şimdi harekete geçme zamanı yani bu bir devrim (revolution)…

Bu anlamda insan kaynaklarının firmada geldiği noktalardan biri de “çalışılacak en iyi yer” olduğu vurgusunun yapılması gerekliliği. Normal şartlarda marka değerini ürünle vurgulamak ön plana çıkarılırken, şimdi çalışılan insanlara verilen değerle fark yaratılır oldu. İnsan zenginliktir farkına varın, yeteneğini yönetin, kariyerini belirleyin mesajları üzerinde duruldu.

Enformasyon toplumunda mekansız, zamansız yaşanılan her bilgiye istenilen anda ulaşılabilen bir dünyada firmaların somut değerlerle fark yaratmaya çalışmasının artık önemi kalmamıştır. Çünkü kapitalist sistemde artık bütün firmaların elindeki güçler eşit, onların fark atmasını sağlayacak, özgün kılacak olan insan faktörü. Ama insanlar artık seçilen değil seçen konumda yer aldığı için, firmalar fark yaratmak için kendilerini çalışanlara verdikleri değerle sunması gerekiyor. Onları çekmek için de “çalışan değer önermesi” ni, işveren markası uzmanlığını, vizyonunu, öncelikli olarak geliştirmek, çalışana vizyon katmak için insan odaklı çalışılması gerekiyor. Bu gerçekliğe vurgu yapan bu organizasyon geleceğin liderlerinin bulunması için “farkında” olan, Y kuşağının nasıl bir yönetim modeli istediğini bilen, vizyon belirlemek için zaman, kariyer, yetenek yöneten, eğitim organize eden, “farkında”, bilinçli, lider ruhlu yöneticilerin var olduğu şirketlerin temsilcilerini buluşturdu. Teşekkür MCT…

Unutmayalım! Gelecekte vizyon olası değer teklifi olacak!..

MCT şimdiden bu değeri vurgulamak istemiş olacak ki, bakın 2015’teki afişine…

SAHNE SENİN

Varlığınla fark yarat…

provakatik zirve 2015 sahne senin