Şuana kadar alışılagelmiş CV formatları vardır, sizin nasıl bir çalışan olduğunuzu gösteren. Bu yazımda ben sizin nasıl bir “çalışan” olduğunuzu gösteren bir Cv yerine sizin nasıl bir “birey” olduğunuzu yansıtan bir CV hazırlamanızı öneriyor olacağım.

star cvBu Cv’nin tarzı Star CV Tekniği. Bu Cv tekniğinin içeriğine bakacak olursak; başarılarınızı kısa bir özetle anlattığınız bir giriş bölümü, örnek hikayelerle genişlettiğiniz ve ayrıntılandırdığınız, şirkete kattığınız unsurları, amaçlarınızı anlatıyor olduğunuz bilgilendirmeyle donatacağınız bir gelişme bölümü, güçlü örneklerle bitireceğiniz bir son bölüm oluşturmanız gerekiyor.

Yani aslında herkesle aynı formatta yazdığınız CV’de özelliklerinizi yetkinlikleriniz bölümüne yazmanız artık yetmiyor, şimdi nasıl bir takım oyuncusu, lider, iletişimci, konunuzda yetkin bir profesyonel olduğunuzu “göstermeniz” gerekiyor.

star cv 2

Star CV Tekniği:

S(Durum) : Genel İçeriği tanımlayın,

Kim / Ne/ Ne zaman sorularına açıklık getirin,

Üstesinden geldiğiniz problemlerden bahsedin,

T(Görev): Beklentilerinizi ve karşısında olduklarınız konusunda mücadelenizi anlatın,

A(Yaptıklarınız): Sizin başlattığınız ve harekete geçirdiğiniz aksiyon planında sizin yeteneklerinizle, bulunduğunuz katkının altını çizerek anlatın,

R(Sonuç): Sonucu ayrıntılarıyla özetleyin; süreci tanımlayın size kazandırdıkları, başarılarınızı vurgulayın.

Mesela:

Daha önce hiçbir takıma liderlik yaptığınız oldu mu?

  • Evet son işim bununla ilgiliydi, takımda 5 kişiydik, insan kaynakları sürecinde hedef bazlı performans değerlendirme sürecinin uygulaması ilk defa yapılacaktı bizden bunu yönetmemiz istendi,

  • Bu süreç çok önemliydi çünkü personelin kuruma olan güvenini herhangi bir yanlışınız sonucunda negatif yöne çevirebilirsiniz. Ayrıca performans kriterini iyi belirlemek doğru sonuca ulaşmak, istatistiki veriler sırasında doğru ölçümleme yapmak, personel sayısı yüksek olduğu için bu ekibi iyi yönetmek önem arz ediyordu. Performans değerlendirme “hedef bazlı” olduğu için yönetimle personel arasında gözlemi yüksek bir iletişim kurmak gerekiyordu, Hedefleri oluşturma sürecinde ise stratejik kararlar bekleniyordu. Bunu duyurmak, yönetmek ve sonuca ulaşma anlamında başarılı bir takip gerekiyordu.

  • Belirlenen hedeflerin, etkili ve doğru bir şekilde ölçülebilmesini sağlayabilmek için kesin, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman planlı olması gerekiyordu bu tamda yakın çalışan bir ekip işiydi, fakat gelişen sürecin takibini genel bir vizyondan bakarak tüm ekibi yönetme, doğru zamanda, kurum içi iletişimle duyurmak, duyurularla bunu heyecana dönüştürmek, gelişen kriz anlarını yönetmek gibi birçok olayda etkin, sorumlu davranmak bu süreçte beklenen davranışlardı. Bu süreç karmaşık, uzun, birden çok girdisi olan, süreci tamamlamak için sonuç odaklı bir davranış gerektiren, sorumluluğunu bilen bir ekibin yapabileceği bir görevdi.

  • Bu proje öngörülen zamanda başarıyla tamamlandı. Bu süreçte benim şirkete kazandırdıklarım; insan kaynakları itibarını arttırmak, ekibi başarıyla yönetmek, bu değerleme sürecinde personel yetkinliklerini analiz ederek kariyerlerine yön vermek, şirket için hedef belirlemek, stratejik planlama yapılması, kısa zaman içinde başarıyla projeyi tamamlamak, verim artırdığım için %70 verimlilik artış oranının olmasıdır. Benim kazanımlarım; takım liderliği ünvanı almam, özgüvenimin artması, şirkette çalışan ekip arkadaşların başarımı takdir etmesi ve en önemlisi başarılı bir ekip dayanışması ruhunu yönetebiliyor olacağımı artık biliyor olmam.

Bu sadece insan kaynakları alanında yapılan bir Star CV örneğidir. Size yol göstersin bir ışık oluştursun diye ayrıntılandırdım.

Yıldızınız parlasın!..