3. Entegrasyon:

Microsoft şirketin aday izleme takibi ile sorunsuz çalışan başvuru sürecini oluşturmuştur. Biliriz ki, Liderler her şeyin mükemmel olmasını isterler. Bazen gerçekleri göremeyip öyle olduğunu zannederler. Onlar adayların başka iş aradıklarını bilmek istemezler. Bu nedenle Facebook ta oldukları süre içinde işgörenler sosyal medya sayesinde diğer firmalarla görüşmeleri mevcut işyerinde çalışırken yaptıkları için “Merak etme biz burada olduğunu senin arkadaşlarına ya da başka arkadaşlarına söylemeyeceğiz” lafını duymak isterler.

digital ageAdaylar Linkedin profillerini kullanarak, özgeçmişlerini emaille göndererek, çevrim içi bilgi dağılımı yöntemiyle (Dropbox kullanarak) çok rahatlıkla iş arayabilirler. Her şirketin kendi “cazibesini” artırmak için yarıştığı bu çağda iş görenleri çekmek kadar elde tutmakta önemlidir. Bu nedenlede işveren markası uzmanlığı önem kazanmıştır. şverenler için asıl önem arz eden bu kararlarından emin olanları vazgeçirmek, Bunu nasıl yapıcaz diye düşünüyor olmalısınız!. Aslında çok basit.!.

digital age 2İşveren Markanızı Sosyalleştirmek:

Sosyal medya markalar üzerinde kısa zamanda dominant bir etkide bulunmuştur. Sosyal medya üzerinden işe alımlar yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. Dijital çağdaki işe alım sürecinde, işverenler geniş network bağlantısıyla sadece istedikleri yeteneklerde işgücüne ulaşmakla kalmıyor, kampanyalarından da takipçilerini haberdar edebiliyorlar.Markanın reklamını iş görene verdiği değeri ön plana çıkararak yapmanın reklam değeri yükselmiştir.

Uluslararası işveren markasının araştırmalarına göre kampanyaların %69’una başarıyla ulaşılabiliyor. Avrupa’da %70’i iş saati süresince sınırsız şekilde ulaşabilmektedir, Rusya’nın ise işverenlerin hala sosyal medyaya yasak koymasından dolayı %50 ‘si ulaşabiliyor. İşveren markası stratejilerinin büyük bir çoğunluğunda sosyal medya stratejileri önemli bir yer edinmektedir. 2012 de uluslararası bir araştırma şirketinin 100 marka üzerinde yaptığı araştırmaya göre %85 oranında Facebook sayfası olduğu görülmüştür. Markaların sosyal medyada paylaştıkları ve öne çıkardıkları düşünce orada çalışmak nasıl bir duygudur!. Bu kampanyalarda uzun dönemli bir strateji oluşturmak gerekir, kısa dönemli bir kampanya düzenlemekten kaçınmak gerekir. Bu tanıtım süreçlerinde iş ve finans kaynağı dahil olmak üzere tüm süreçler açıklayıcı bir şekilde tanımlanmalıdır.

dijital dünya5. Ölçümleme:

İşveren markası yöneticileri vizyon sahibi olup, tahmin gücü yüksek , muhakeme yeteneği olan, ölçümleme yapabilen kişilerden oluşur. Eğer işveren markasına değer yükleyip bu yatırıma ve aktivitelerine odaklanırsa üst düzey yöneticiler ve liderler muhakkak işveren markasına yatırım yapacaklardır.

Kaynakta yer alan araştırmaya göre; Kampanyaların akılda kalma oranı %38, işgörenin uygulamaya katılması %33, işe alımın kalitesi %29, her işe alım için fiyat %27, uygulamaların sayısı %26 dır.

Yaşadığımız dijital çağ her kampanyanın muhakkak içine çekecek yeni bir devirdir. Resme geniş açıdan bakabilenler, vizyon sahibi ve geleceği tasarlayan yöneticiler, bu bakış açısıyla; gerçek yeteneklere ulaşabilecek, dijital kanallarla kendi reklamlarını yapabilecek ve markalarını “çalışılabilecek en iyi yer” olarak akıllara kazıyabilecektir.

Kaynak:
http://www.employerbrandinternational.com
http://www.brettminchington.com