İşveren markası oluşturmak öncelikli olarak bir strateji çalışmasıdır. Üst yönetimin işveren markası stratejisine inanması ile innovative duruşuyla, yaratıcı bakış açısıyla doğrudan bağlantılıdır. Herşeyden önce var olduğu piyasadaki misyonunu ve duruşunu belirlemesi, hedefine kanalize olması, kısa ve uzun vadeli planlama yapabilmesi gerekir. Unutulmaması gerekir ki; İşveren Markasını sadece çalışanlar gerçekleştirir, yöneticiler ise bu stratejiyi yönetir. Güçlü örneklerden biri olan Adidas Group İşveren Markası oluşturmak için bir video yayınladı bu şuan sosyal medyada dolaşımda. Videoda burada olmak onlara nasıl bir ilham veriyor bunu açıklıyorlar, Video, kısa ve etkili. Bu arada sosyal medyada sonuna kadar izlenebilecek sürede ve etkileyici …

Adidas işveren markası oluşturmayı ciddi bir proje olarak görüyor, 20 yıllık çalışanlar ve okuldan yeni mezun olan takım arkadaşları arasında bir araştırma yapıyor. Marka çalışanlarına kısa bir soru soruyor ve cevaplarını yayınlıyor!: Bu takıma neden katıldın? Burada seni tutan özellik nedir?

Burada çalışmak nasıl bir duygu gibi temel bir soruyla, akıllarında kalan marka imajını sorguluyor? Çalışanları ön plana çıkarıyor. Markayı çalışanlarının gözünden bize anlatıyor. İzleyelim…

Çalışanların farkına varılması ve fark yaratacak asıl unsurun onlar olduğunun bilincine varılması dileklerimle!...