1946-64 yılları arası doğan babyboom generationun yavaş yavaş emekli olmasıyla boşta kalan yerleri yetenekli iş gücünün alması ve bu sayının eşit olmaması bir sıkıntı oluşturmaktadır. İşverenlerin ise yapacakları en doğru hareket; bu boşluğu doldurmak için yeni alacakları iş gücünü doğru olarak planlayıp verim sağlayıp küresel anlamda rekabet içinde oldukları rakiplerinin önüne geçmek.

Yeni alınan personellere bilgi akışı sağlanacağı ve güçlü bir yatırım yapılacağı için ise uzun bir süre elde tutulması istenecektir. Bunun ise tek yolu her anlamda şirkette gerçekleştirilecek “esneklik”tir. Ne tür bir esneklik diye sormayın bu konuda da esnek olun… Daha fazla freelance çalışma düzeni (Haftalık çalışma süreleri Türkiye’de 52,1, AB’de ise 40,4 saat olarak hesaplandı. İngilterede 08:15 te işe başlanıyor Cuma yarım gün. İtalya ve İspanya 2-3 saatlik ara veriliyor.) Yan haklar ve emeklilik hakları, bilgi transferinin daha hızlı ve etkin olması, ulaşımda kolaylık vs. konularda esnek ve yaratıcı fikirler çalışanları şirkete çekmek için önemli etkenlerdir. Çalışanları şirkete çekmek için özel ve ayrıcalıklı olduğunu hissettirmek gerekiyor.

Freelance çalışmak, önceden kadınlar için çok tercih edilen bir seçenekken şimdi erkeklerin de tercihi. Bu nedenle X kuşağını elde tutmanın başta gelen nedenleri emeklilikle gelecek alternatif çalışma koşulları ve sevdikleriyle birlikte geçirebilecekleri daha çok vakit sunulabilmesidir. Y kuşağı çalışanları ise esnekliğin sınırlarını her anlamda zorlamaktan geri kalmıyorlar. Y kuşağının %70 ve üzeri 6 ay ve üzeri sürelerde kafa izni almak istiyor. Nedeninin orta yaş krizi olduğunu hiçbirimiz düşünmüyoruzdur değil mi!. Hayat etraflarında b kadar hızlı akıyorken ve dünyada küresel bir bilgi akışı varken yerlerinde durup sadece tek bir rutin işte çalışmaya katlanamıyorlar!.. Aslında onlar size çözüm yolları sunuyorlar dinlemek, empati kurmak, çözüm yolu bulmak için yeterli. Hayatın tadını çıkararak yaşamak istiyorlar biranda üst seviyelerde yer alma hırslarına değinmiyorum bile!. Esnek çalışma saatleri ve verimlilik arasında doğrudan bir korelasyon vardır.

İngiltere’de yapılan bir çalışmada katılımcıların % 87’si haftada iki gün freelance çalışarak verimlilik ve kalitede artış oranına ulaşıldığı görülmüştür. Bu sadece freelance çalışmanın getirdiği artı, verimlilik oranı yükseltmek için daha birçok alternatif model var. İletişim, strateji, feedback, vizyon, misyon, hedef, politika, hedef bazlı performans değerlendirme, eğitim, çalışan değerleme, kurum kültürü, spesifik kariyer yönetimi, yetenek yönetimi ve bu sizi siz yapan bu özellikleri şirketinizin markası ile ön plana çıkarmak tek yapmanız gereken yeni çağa ayak uydurmak.

Y kuşağını, X kuşağı mantığıyla yönetemezsiniz, X kuşağı profesyonellerini Y kuşağına önerdiğiniz tekliflerle işyerinde tutamazsınız. Her kuşağın gerektirdiği ihtiyaçları belirleyip, sosyo-kültürel anlamda nabız tutmak gerekir. Bu farkındalığa varmanız başarıya eşlik eden diğer faktörlerde eklenince bu özellikler sizin işveren markanızı oluşturmak için hazır olduğunuzu gösterir. Sizde yeni çağa ayak uydurup, işveren markanızı oluşturun. İnsana değer temel ilkeniz olsun !..

Kaynak:
http://ekonomi.haber7.com/ozel-haber/haber/936647-calisma-saatlerinde-avrupalilari-solladik