İşveren markasını kurumsal çerçevede iki ana başlık altında ve 12 bölümde incelemek mümkün.

Genel anlamda: Politika:

 • Servis desteği,
 • İç ölçüm sistemi,
 • Değerler ve Kurumsal sosyal sorumluluk,
 • Üst düzey liderlik,
 • İç iletişim,
 • İtibar yönetimi,

Kurumsal anlamda: Uygulama

 • Görüşme ve işe alım,
 • Takım Yönetimi,
 • Performans değerlendirmesi
 • Öğrenme ve gelişim,
 • Ödüllendirme ve tanıtım,
 • Çalışılan ortam.

İtibar Yönetimi:

İşveren markası ile itibar arasında sıkı bir ilişki vardır. Güçlü marka deneyimleri olan markaların kaliteli bir işveren yönetimine sahip olduğu düşünülür. Aynı şekilde finans piyasalarında başarının üst sınırlarını zorladığı da söylenilebilir. Çalışanlarda aslında dışarıdaki itibarını çok iyi yöneten bu şirketlerde çalışmak için çabalarlar. Şirket bu sayede dış çevrelerde her zaman pozitif olarak yorumlanacak bir imaj çizmeyi başarabilir. Dış çevrelerdeki olumlu olarak algılanmasının bir faydasını da sayacak olursak, çalışan bağlılığı yaratmasıdır. Çalışanın gelecek kariyer planını şirket bünyesinde değerlendirmek istemesidir. Artık giderek artan örneklerden de anlaşılacağı gibi reklamlar çalışanlardan (iyi temsil edilmesi önemli) oluşuyor.

Çalışanlara sürekli gerçek büyük resimi tüm içtenlikle anlatılması gerekiyor. Çalışanlar şirketle ilgili bilgileri dışardan duymamalıdırlar ve kendilerinin şirket tarafından önemsendiği hissi uyandırılmalıdır. Böyle olduğu takdirde sizin en büyük reklamınızı yapacak olan aslında iş ortaklarınız yani çalışanlarınızdır.

itibar

İç İletişim:

Şirket sıralamasın da önde gelenler de iç iletişimin koordinasyonunu etkili şekilde yönettiklerini görürüz. Çalışanlarınıza tutarlı olduğunuzu ve çalışan merkezli bir anlayış benimsediğinizi göstermelisiniz. Sizin çalıştığınız şirketteki iletişim tarzı personelin isteklerine, önem verdiği değerlere destek oluyor mu? Sizler gözlenmeniz sonucunda yeterli geri bildirim alıyor musunuz?

Üst Düzey Liderlik:

İşletmenin İşveren markası ruhunu çalışanlara iletmesi açısından en önemli nokta liderliktir. Etkili liderlik davranışı işletmenin devamındaki duruşu açısından da önem taşır. Lider asıl stratejileri belirleyendir. Bütün zamanını mevcut işlerde rutini devam ettirmekle geçirmez. Lider eşitlik ilkesinden hiçbir zaman vazgeçmeden, çalışanlarla yöneticiler arasındaki kurulması gereken iletişim yöntemini belirleyerek sağlıklı hale getirmelidir. Kendi sözleri ve hareketlerinin çalışanların algısını yönlendirdiğinin farkında olarak buna göre hareket etmelidir.

Değerler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk:

Son yıllarda önde yer alan firmalar kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de adlarından söz ettirmeye başlamış bulunmaktadır. Çalışma Vakfı Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin %20’sini çalışanların bulduğunu rapor halinde açıklamıştır. Bu sayede şirketler arasında da güçlü ilişkilerin doğmasına olanak sağlanmış ve çalışanların bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine önem veren firmalarla da çalışma isteği artmıştır. Çalışan hayatında iki önemli değer vardır. Çalışanların ilgileri ile gelişen KSS projeleriyle eşit fırsatlara ve bunların ötesinde tüm formlarıyla saygının ötesinde değerlere ulaşılmaya çalışılıyor. Bu eğilim insanların iş yaşam dengesi için en iyi olanı bulmayı hedefliyor. Bu değerlere eğilim de, tercih edilen işveren olunmak isteniliyorsa eğer; bu mecralarda faaliyet göstermesi KSS projelerine ses getirir düzeyde destek vermesi gerektiğini gösterir.

İç Ölçüm Sistemi

Performans değerleme günümüze kadar şekil değiştirerek gelmiştir. Bazı şirketler bunun yerine memnuniyet anketleri uygulamaktadır, bazı firmalar ise bir ileri giderek stratejik firmanın stratejik fonksiyonunu işler hale getirmek için hedef bazlı performans değerleme sistemi uygular haldedir. Çalışan personelin ölçülmekten değerlendirilmekten pek haz ettiği söylenemez. Ama bunun sonucundaki gözlemler, yorumlamalar, yönetim tarafından takdim edilen ödül, dereceye girme, terfi ettirilme ile bu durum tersine çevrilebilir haldedir. Ölçüm sistemi olmazsa olmazdır, hatta işletmenin bulunduğu durumu gözlemlemesi geleceğe dair yorumlar yapması için elde ettiği verileri önemli sağlar.

Servis Desteği :

Günümüzde çalışanlardan üst düzey performans, ileri derecede stres ve zaman yönetimi gibi uygulamalar bekliyorsak bunu alabilmemiz için sağlam bir alt yapı ve kültür zihniyeti oluşturmamız gerekmektedir. Çünkü arkalarında onlara destek olacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler bütünü gördükleri takdirde işyerlerine daha çok bağlanıp verimli çalışanlar haline geleceklerdir.