İş dünyasında son 20 yıl içerisinde hızlı dönüşümler yaşandı. Yeni ufuklar açan kitaplar, sonra bunun şekillenmesine yardımcı olan çalışmalar, rekabeti tetikleyen makale konferans ve nihayetinde uygulamalar. Şu zamana kadar farklı yönetim modellerinin bu şekilde tanıtımı yapılmış oldu, hepsi de farklı bir döngüde olduğu ve yeni bilgileri içerdiği için farklı önemler taşıdı. Şimdi de farklı bir farkındalık döneminde olmamızın gerektirdiği bir süreç yaşadığımız için konsept olarak diğerlerinden çok farklı, bize bu farkındalık Y kuşağının hediyesi. Sosyal hayatta sosyolojik olarak incelenen yaratıcılık ile tanımlanan Y kuşağı ve onun iş dünyasındaki iz düşümü olarak önem verilen strateji “işveren markası yönetimi”…

Organizasyonlar çalışanlarının sadakat ve bağlılığı için sözleşme yapamaz bunun farkında olunmalı:

bulut merdivenY kuşağı ile gelen yeni bir anlayışın getirdiği bu özellik açısından biraz daha farklı bir yönetim anlayışı uygulanması gerekir. Çalışanlar artık iş seçtikleri için ve önem verdikleri değerlerin farklı olduğunu her seferinde tavırlarıyla işaret ettikleri için bunları görmezden gelinmesi çalışan personelin gitmesine neden olacaktır. Çalışanları artık çalışılan mekanın cezbedici halde olmasıyla; yeteneklerini beslemek için oluşturulan ortamlar ve sunulan olanaklarla; vizyonuna odaklanmış verdiği sözü tutan, çalışanları iş ortakları gibi gören bir geleceğe dönük dönüşümsel liderliği esas alan bir yönetim anlayışıyla sadakatini sağlayabilirsiniz. Y kuşağı büyüdüğü sosyal çevre, onlara tanınan sosyal haklarla bu sayede yaratıcı olduğunun farkına varmıştır. Bu nedenle kendisini tanıyan bilinçli bir nesille karşı karşıyayız diyebiliriz.

İşveren markası insan kaynakları, iç iletişim ve pazarlama arasında etkin bir köprü sağlar:

Başta hizmet sektörü olmak üzere tüm sektörlerde çalışan bağlılığının temel öneminde birleşmiştir. Günümüzde konu ile ilgili yapılan kongreler ve zirveler bu konuda odaklanmıştır. Bu konu işyerinin işveren kimliğinin dışarıda nasıl algılandığına dikkat çekilmesi gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Çünkü çalışanları elde tutmadığınız sürece yapılan bütün yatırımlarda boşa gitmektedir. Bunun farkına varan işletmeler geleceğe yönelik her bir adımda çalışanları iş ortağı gibi değerlendirmeye başlayıp birlikte hareket etmeye özen göstermiştir. Bu nedenle pazarlama ve marka yönetimi işveren markası bölümüyle aynı çatı altında birleşmiştir.

marka değeri

Marka değerini kanıtlamış bir yönetim modeli çalışanı kendisine çeker:

Yakın ilgi, ihtiyaçları ve beklentileri, istekleri, üretkenlikleri üzerinde durulacaktır. Aslında çalışan bağlılığı, işveren marka kimliğinin başarılı ve etkin bir şekilde yönetimi ile mümkündür. Öğrenmek, inanmak, etkin başarı ve kara geçmek başarılı işveren markası kimliğiyle başarılacaktır.